Hyppää sisältöön

Poikkeuksellisen vilkas päällystyskausi on alkanut eteläisestä Suomesta

Julkaistu 6.5.2024 9.00

Päällystystyöt ovat alkaneet jo Etelä- ja Lounais-Suomen alueilla ja käynnistyvät muuallakin Suomessa kevään edetessä sekä säiden salliessa. Tavoitteena on päällystää 4000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Vilkas päällystyskausi tuo mukanaan normaalia enemmän liikennehäiriöitä. Tienkäyttäjien tulee noudattaa työnaikaisia nopeusrajoituksia työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.
 

Henkilö tekemässä päällystystöitä Lohjassa.

Viime vuosina kohonneet kustannukset ja niukka rahoitus ovat vaikuttaneet päällystyskilometreihin ja maantieverkon korjausvelan kasvuun. Tästä syystä aikaisempina vuosina päällystystyöt on jouduttu priorisoimaan pääasiassa vilkkaille teille.

Hallituksen myöntämällä lisärahoituksella Väyläviraston ja ELY-keskusten tavoitteena on päällystää 4000 kilometriä maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä. Määrä on moninkertainen edellisvuosiin verrattuna ja vastaa tieverkon nykykunnon ylläpitämiseen tarvittavaa päällystyskilometrien vähimmäismäärää.

"Erittäin tervetulleen lisärahoituksen avulla voidaankin tänä vuonna päällystää myös keskivilkkaita- ja vähäliikenteisiä teillä selvästi tavanomaista enemmän" toteaa väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila.

Suuri määrä päällystetyömaita ja pidempi työkausi näkyvät tienkäyttäjille

Asfaltointia Lohjassa.

Tänä vuonna päällystystöitä tehdään ympäri Suomen aina Tammisaaresta Inariin saakka. Pisin yksittäinen päällystyskohde sijaitsee Inarissa ja on pituudeltaan noin 71 kilometriä. Koska päällystystöitä tehdään merkittävästi viime vuosia enemmän, kohtaavat tienkäyttäjät päällystystöistä aiheutuvia liikennehäiriöitäkin huomattavasti aiempia vuosia todennäköisemmin.

Päällystystöiden suuri määrä vaatii pidempää työkautta, tarkoittaen töiden alkamista aikaisin keväällä ja päättymistä myöhään syksyllä. Päällystystöistä aiheutuvia liikennehäiriöitä pyritään vähentämään ajoittamalla työt mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja tarvittaessa yöaikaan.

”Tänä vuonna päiväkohtaisia työaikoja on kuitenkin pidennettävä, jotta työt ehditään tekemään määräajassa. Tämä vaatii tielläliikkujilta kärsivällisyyttä, koska päiväkohtaisen työajan pidentyminen voi aiheuttaa aiempaa enemmän ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Toisaalta työaikojen pidentäminen voi vähentää päällystystöistä aiheutuvien liikennehäiriöiden kokonaiskestoa”, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta.

Päällystyskohteiden kilpailutukset ovat loppusuoralla, ja suurin osa kohteista on kilpailutettu sekä varmistettu. Viimeiset päällystyskohteet valitaan keväällä kerättävien kuntotietojen perusteella. Varmistuneet kohteet voi tarkistaa Suomen Väylät-karttapalvelusta. Päällystystöitä tehdään kuuden urakoitsijan voimin.

Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä

Päällystystöiden valmistelu- ja viimeistelytyöt vaativat myös poikkeavia liikennejärjestelyjä. Ennen varsinaisen päällystämisen aloittamista tehdään esimerkiksi kuivatuksen parannustöitä sekä tänä vuonna myös tavanomaista enemmän tierakenteen korjaustöitä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä-, reunatäyttö- sekä muita viimeistelytöitä ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa kohteen normaaleihin nopeusrajoituksiin.

Päällystystyömaiden läheisyydessä on tärkeää olla erityisen tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

"Päällystetyömaiden turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Maltilla ja yhteistyöllä voimme varmistaa, että kaikki pääsevät palaamaan kotiin terveinä - olipa kyse sitten tielläliikkujista tai tiellä töitä tekevistä ammattilaisista" toteaa Anttila.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin.

Lisätietoja:

toimialajohtaja Virpi Anttila, Väylävirasto

puh. 029 534 3642

[email protected]

teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen, Väylävirasto

puh. 029 5343 297

[email protected]

Alueellisesti päällystystöistä tiedottavat paikalliset ELY-keskukset.

Katso myös

Tiedote 11.3.2024: Tavoitteena 4 000 päällystyskilometriä lisärahoituksen avulla

Suomen Väylät-karttapalvelu

Fintraffic: Liikennetilanne

Fintraffic Mobiili