Hyppää sisältöön

Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikat: Rakentamistyöt käynnistyivät Oulaisissa ja Haapajärvellä

Julkaistu 13.5.2022 9.00

Uusien raakapuun kuormauspaikkojen rakentamistyöt Oulaisten ja Haapajärven alueella käynnistyivät maaliskuussa. Työt ovat osa Pohjois-Suomen raakapuun kuormauspaikat -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää elinkeinoelämän toimintaa turvaamalla raakapuun toimitusketjut rakentamalla uusia ja parantamalla vanhoja kuormauspaikkoja. Työt Oulaisten ja Haapajärven alueilla valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii NRC Group Finland Oy.

Sekä Oulaisten että Haapajärven Karpalosuon kuormausalueelle toteutetaan kaksi kuormausraidetta vaihteineen ja varastokenttineen. Lisäksi rakennetaan tarvittavat tieyhteydet ja tehdään muutoksia olemassa olevaan tieverkkoon.

Oulaisissa uusi kuormausalue liitetään nykyiseen ratapihaan uudella linjaraiteen viereen rakennettavalla tuloraiteella ja ratapihalle tulevalla erkanemisvaihteella. Uusi tuloraide sähköistetään lastausalueiden päähän saakka.  Lisäksi nykyisellä ratapihalla tehdään uuteen raakapuunkuormauspaikkaan liittyviä raiteisto-, sähkörata- ja turvalaitemuutoksia.

Haapajärven kuormauspaikka valaistaan ja liitetään Äänekoski-Haapajärvi-rataosaan sähköistettävällä tuloraiteella ja uudella vaihdeyhteydellä. Samalla poistetaan Hulppion tasoristeys Konikujan päästä sekä uusitaan Tujuojan ratasilta.

Haapajärven alueella tehdään lisäksi mittavia turvalaitemuutoksia rakentamalla uusi asetinlaitetila asetinlaitteineen Ouluntien ylikulkusillan läheiselle varastoalueelle. Vanha varastorakennus ja käyttämättömäksi jäävät nykyisen ratapihan kuormausraiteet puretaan. Lisäksi uusitaan osa ratapihan vaihteista ja jäljelle jäävistä raiteista.

Kustannusarvio Oulaisten raakapuun kuormauspaikan parantamiselle sekä ratapihan parannustöille on noin 10 miljoonaa euroa. Haapajärven osalta kokonaiskustannusarvio puolestaan on noin 15 miljoonaa euroa. 

Elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan

Rataverkon raakapuun kuormauspaikat ovat keskeinen osa toimivia ja kustannustehokkaita raakapuun kuljetusketjuja. Kuormauspaikkoja kehittämällä varmistetaan niiden ajantasaisuus ja elinkeinoelämän tarpeet.

”Haapajärven ja Oulaisten alueille tarvitaan elinkeinoelämän tarpeisiin sopivat raakapuun kuormauspaikat, koska alueiden merkitys osana elinkeinoelämän raakapuun kuormauksen kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä kuljetusketjua on suuri. Lisäksi nykyisellään esimerkiksi Haapajärven alueen raakapuunkuormauspaikka on ahdas, mitoiltaan riittämätön ja sijaitsee asutuksen välittömässä läheisyydessä”, projektipäällikkö Vesa Pakarinen Väylävirastosta kertoo.

Väylävirasto suunnittelee kokonaan uusien raakapuun kuormauspaikkojen rakentamista ja vanhojen kuormauspaikkojen parantamista Oulaisen ja Haapajärven ohella myös Pelloon, Kolariin, Nuojuaan ja Seinäjoella.

Lisätietoa:
Väylävirasto, projektipäällikkö Vesa Pakarinen, 0295343149, [email protected]
Hankesivut: https://vayla.fi/pohjois-suomen-raakapuun-kuormauspaikat