null
null Pilottiprojekti: Koululaiskuljetuksia sujuvoitetaan talvikeleillä tunnistamalla teiden kunnossapidolle täsmähoitokohteita

Pilottiprojekti: Koululaiskuljetuksia sujuvoitetaan talvikeleillä tunnistamalla teiden kunnossapidolle täsmähoitokohteita

Julkaistu 30.04.2019
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Väylä ja ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön uudet talvihoidon toimintalinjat, joissa linja-autoliikenteen reittien talvihoitoa eli aurausta ja liukkauden torjuntaa priorisoidaan.

Kuvassa aura-auto.

Linja-autoilla hoidettavat koululaiskuljetukset kohtaavat talvikeleillä ongelmia alemmalla tieverkolla, jossa lumen auraus ja liukkauden torjunta eivät ole palvelleet parhaalla mahdollisella tavalla liikenteenharjoittajien ja koululaisten tarpeita. Talvikunnossapidon priorisoinnin toteuttamiseksi urakoitsijoilta edellytetään, että he selvittävät alueellaan liikennöivän linja-autoliikenteen reitit ja aikataulut.

Palauteväylä-palvelua kokeillaan tiedonkulun parantamiseksi

Haasteeksi on osoittautunut tiedon kulku koululaiskuljetusten reiteistä ja aikatauluista liikenteenharjoittajien ja urakoitsijoiden välillä. Tiedonkulun parantamiseksi on käynnistetty pilottiprojekti, jonka tavoitteena on kokeilla palauteväylä.fi- palvelua kanavana, jonka kautta voitaisiin tunnistaa kunnossapidon täsmähoitokohteet ja sen avulla suunnata kunnossapidon reitit palvelemaan paremmin alemman tieverkon henkilökuljetuksia. Näin voitaisiin nykyistä paremmin huolehtia koululaisten ja muiden matkustajien turvallisesta matkasta myös talviolosuhteissa.

Mikko Saavola Linja-autoliitosta kertoo, että "liikenteenharjoittajat ovat innolla mukana kokeilussa ja toivoo, että myös parannuksia talvihoitoon saadaan pilotin tuloksina laajemminkin."

Pilotin tuloksia hyödynnetään ensi talven urakoiden reittisuunnittelussa

Palauteväyä.fi -palvelun käytöstä on lähetetty ohjeet pilotissa mukana oleville liikenteenharjoittajille, joiden toivotaan kevään aikana paikantavan karttanäytölle talvikunnossapidon kannalta haastavat kohteet koululaiskuljetusten reiteillä. Tulokset analysoidaan alkukesästä ja niitä hyödynnetään vuosittain urakoitsijoiden ja tilaajan välillä käytävissä keskusteluissa, joissa suunnitellaan seuraavan talvikauden hoitotoimenpiteitä.

Pilotissa pyritään myös saamaan linja-autojen reitit ja aikataulut entistä kattavimmin samaan tietokantaan mm. talvihoidon urakoitsijoiden ja kuntien henkilökuljetuksia suunnittelevien tahojen hyödynnettäväksi. Kunnat voivat hyödyntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin reitti- ja aikataulueditoria, RAE-työkalua koululaiskuljetusten digitoimiseen.

Laaja osallistujaverkosto mukana pilotissa

Pilottialueeksi on valittu Kauhavan, Lapuan sekä Lohjan ja Raaseporin kunnat. Liikenteenharjoittajista pilottiin osallistuvat Härmän ja Kauhavan Liikenteet Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjolan Liikenne Länsi-Uudellamaalla.

Näiden tahojen lisäksi kokeiluun osallistuvat ELY-keskus kunnossapitourakoiden hankkijana, pilottialueiden urakoitsijana Destia, pilottikunnat, Kuntaliitto, Linja-autoliitto ja valtion liikennehallinnosta ELY-keskusten lisäksi Väylä, Traficom ja ITM Finland Oy sekä palauteväylä.fi-palvelun vastuutahona Liikenteen asiakaspalvelu.

"On hienoa, että näin moni taho lähtee mukaan pilottiin. Toivottavasti yhdessä löydämme kaikkia hyödyttävän tavan parantaa tiedon kulkua ja hyödyntää viranomaisten tarjoamia palveluja", kehuu Väylän tieliikennejohtaja Pekka Rajala.

Verkossa myös

Tieverkon talvihoito

Palauteväylä.fi-palautepalvelu