Hyppää sisältöön

Perämerellä alkamassa palautteen kerääminen talveksi poistettavien turvalaitteiden karttamerkinnöistä

Julkaistu 15.11.2023

Perämerellä on käynnistymässä talvikautena 2023–2024 uusi karttamerkintöjen toimintamallikokeilu. Toimintamallin tavoitteena on tarkentaa talvikauden ajaksi poistettavien turvalaitteiden karttamerkintöjä vastaamaan paremmin todellista tilannetta merellä. Toimintamallikokeilusta vastaavat yhteistyössä Traficom, Väylävirasto ja Fintrafficin meriliikenteenohjaus, jotka keräävät tulevana talvikautena alusliikenteeltä palautetta toimintamallin toimivuudesta.

Vaativa talvikausi näkyy Perämerellä turvalaitteiden osin käytänteenä, jossa osa turvalaitteista poistetaan aina talvikaudeksi. Tällä varmistetaan, että turvalaitteet eivät pääse liikkumaan paikoiltaan esimerkiksi jäiden liikehdinnän seurauksena. 

Alkavassa toimintamallikokeilussa karttamerkintöjä täsmennetään seuraavasti:

  • ENC-turvalaitemerkinnät pysyvät samoina vuoden ympäri, ja talvikaudeksi poistetuille turvalaitteille lisätään ENC-aineistoon pistemäinen kohdeluokka ”Caution area”. 
  • Fyysisten turvalaitteiden puuttumisesta ilmoitetaan virtuaalisin AIS-turvalaitelähetyksin sekä "Withdrawn"-tekstillä AIS-turvalaitteen nimessä. Lähetys käynnistetään, kun poijut nostetaan pois marraskuun aikana, ja sammutetaan, kun poijut ovat asennettu takaisin, viimeistään 15.6.2024.

Toimintamallikokeilussa kerätään talvikauden 2023–2024 ajan aluksilta palautteita. Erityisesti kokeilussa toivotaan aluksilta kuvia navigointilaitteistonäkymistä (ECDIS- ja tutkalaitteista), mutta myös muu palaute on tärkeää toiminnan edelleen kehittämisessä. Palautteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Karttamerkintöjen toimintamallikokeilussa mukana olevat Perämeren turvalaitteet:

1 Vasen poiju, TL-88397 "Ke 4" 65°26.4987'     24°13.2516'
2 Oikea poiju, TL-88399 "Ke 3" 65°24.5831'     24°08.6874'
2 Vasen poiju, TL-88398 "Ke 2" 65°23.9503'     24°05.3643'
4 Oikea poiju, TL-88395 "Ke 1"  65°22.8921'     24°03.4679'
5 Oikea poiju, TL-85067 "O1A" 65°20.2617'     23°57.7057'
6 Oikea poiju, TL-53071 "Itäinen Merenkurkku no 2" 63°27.0261'     20°38.3294'
7  Oikea poiju, TL-45946 "Waldersgrund" 63°25.1980'     20°35.7460'
8  Oikea poiju, TL-8756 "Norrskärin pohjoinen"  63°18.7074'     20°35.7408'
9 Oikea poiju, TL-8749 "Gloppet" 63°16.1084'     20°48.0817'

Perämeren alueella alkava talvikauden 2023–2024 karttamerkintöihin liittyvä toimintamallikokeilu toteutetaan yhteistyössä Traficomin, Väyläviraston ja Fintrafficin kesken. Traficom toimii Suomen lupaviranomaisena ja merikarttaviranomaisena, Väylävirasto turvalaitteiden ylläpitäjänä ja Fintrafficin meriliikenteenohjaus Suomen AIS-lähetyksistä vastaavana.

Siirry Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuille

Siirry Fintrafficin sivuille