Hyppää sisältöön

Ohje liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylävirastolle on lausuntokierroksella

Julkaistu 4.5.2020

Ohje liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylävirastolle on lausuntokierroksella 18.5. asti. Ohjeessa kuvataan miten Digiroad vastaanottaa uuden tieliikennelain (729/2018) vaatimia liikenteenohjauslaitetietoja.

Digiroad-tietojärjestelmä on kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä, joka perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003). Digiroadiin tallennetaan staattiset tiestötiedot ja tietoa käytetään paikkatietomuodossa mm. liikenteen automaation, suunnittelun, palveluiden ja tienpidon tarpeisiin.

Digiroad-järjestelmää ylläpitää Väylävirasto. Digiroadin sisältämien tietojen merkittävimmät ylläpitäjät ovat Väyläviraston lisäksi Maanmittauslaitos ja kunnat. Uusi tieliikennelaki (729/2018) velvoittaa tien- ja kadunpitäjää toimittamaan tiedon liikenteenohjauslaitteen asettamisesta Väylävirastolle. Liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit, ajoratamaalaukset ja liikennevalot.

Lausuntokierroksella oleva ohje kuvaa miten Digiroad vastaanottaa tieliikennelain vaatimia liikenteenohjauslaitetietoja. 

Tausta

Liikenteenohjauslaitetietojen toimittaminen Väyläviraston tietojärjestelmään -ohje perustuu kesällä 2020 voimaan astuvaan uuteen tieliikennelakiin (729/2018). Uuden lain myötä tienpitäjällä on velvoite toimittaa tietoja asetetuista liikenteenohjauslaitteista, kuten liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista Väylävirastolle, joka hallinnoi tietoja Digiroad-tietojärjestelmässä.

Ohjeessa kuvataan miten Väyläviraston Digiroad ottaa vastaan tieliikennelain vaatimia liikenteenohjauslaitetietoja. Ohje ei linjaa sitä, miten tienpitäjien tulisi tieliikennelain määrittelemät liikenteenohjauslaitetiedot tuottaa.

Ohjeen sisältämää asiaa ei vielä ole otettu käytäntöön ja siten kattavasti koeteltu. Muutoksia ja täydennyksiä tehdään ohjeeseen yhteistyössä liikenteenohjauslaitetietoja toimittavien tahojen kanssa myös ensimmäisen virallisen julkaisun jälkeen.

Tavoitteet

Ohjeessa kuvataan liikenteenohjauslaitetietojen toimitustavat ja käsitemallit. Lisäksi ohjeessa kuvataan erillinen yksityistienpitäjän ohje, liikennemerkkien vertailutaulu sekä käsitteistö. Tavoitteena on tehdä ohjeesta selkeä ja kattava eli sellainen, jonka avulla tietoja toimittavat tahot (mm. kunnat, Väylävirasto, Ely-keskukset, yksityistienpitäjät) ymmärtävät vaadittavan tietorakenteen ja käytettävissä olevat tietojen toimitustavan.

Tavoitetilassa ohjetta tullaan ylläpitämään Digiroadin verkkosivulla ja päivittämään aktiivisesti sitä mukaa kun käytännöt tietoa toimittavien tahojen kanssa kehittyvät. Lausuntokierroksen tavoitteena on saada koottua ohjetta koskevat näkemykset, kommentit ja korjausehdotukset liikenteenohjauslaitetietoja toimittavilta tahoilta.

Aikataulu

Lausuntokierros päättyy 18.5.2020. Lausuntokierroksen perusteella ohjeluonnosta päivitetään ja valmis ohje julkaistaan Digiroadin internet-sivuilla 31.5.2020 mennessä.

Tästä linkistä pääset lausuntopalveluun: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b7228741-34a5-4e41-bb47-47ed7144c6aa

 

 

Tästä linkistä pääset Digiroadin etusivulle.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.