Hyppää sisältöön

Näin ajat turvallisesti Vt 12 Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunneleissa

Julkaistu 27.11.2020 9.00

 

Joulukuussa avataan uusi osuus valtatietä 12, Lahden eteläinen kehätie. Lahden keskustan eteläpuolella valtatie kulkee kahden tunnelin läpi. Liipolan 932 metriä pitkä tunneli kulkee Liipolan asuinalueen alla. Patomäen 408 metriä pitkä tunneli kulkee Patomäen jalkapallokenttien ali.

–         Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat Päijät-Hämeen ensimmäiset pitkät maantietunnelit. Tunnelissa ajamisessa on normaalin tiellä ajamisen lisäksi muutama lisäsääntö, sillä tunneli on suljettu tila. Tämän takia erilaiset häiriötilanteet ovat tunnelissa normaalia haastavammat. Liipolan tunneli onkin Suomessa ensimmäinen kohde, jossa tutkapohjainen häiriöhavainnointi on käytössä tietunnelissa, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Tunnelien liikenteen ohjauksesta vastaa ITM Finland Oy:n Tampereen tieliikennekeskus (Intelligent Traffic Management Finland Oy), joka tarvittaessa ohjaa liikennettä etänä muuttamalla nopeutta tai kaistajärjestelyjä. Tällainen tarve voi syntyä esimerkiksi tunnelien häiriötilanteissa, kuten onnettomuuden sattuessa, tai tunnelia huollettaessa. Tarpeen vaatiessa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, tunneli voidaan sulkea kaistaopasteiden ja liikennepuomien avulla.

Ennen kehätien avaamista liikenteelle, on hyvä kerrata muutamia sääntöjä koskien turvallista tunnelissa ajamista, sillä se eroaa tavallisella tiellä ajamisesta.

Turvallisen tunneliajamisen säännöt

1.       42 sekunnin Liipolan tunnelisääntö

Liipolan tunneli on 932 m pitkä ja suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h. Suurimmassa sallitussa ajonopeudessa tunnelin läpi ajamiseen menee 42 sekuntia. 408 metriä pitkän Patomäen tunnelin ajaa läpi 18 sekunnissa.

Läpiajo-aika on lyhyt, joten ennakointi on kaiken a ja o. Koska tunnelissa on käytännössä pimeämpää kuin ulkona valoisana päivänä, varmista, että ajovalot ovat päällä, riisu mahdolliset aurinkolasit ja huomioi kaistaopasteet ennen kuin ajat tunneliin.

2.       Tunnelin ”liikennevalot”

Tunneleihin ajettaessa tien yläpuolella on kaistaopasteet. Normaalitilanteissa ajonopeus tunneleissa on 80 km/h ja kaistaopasteet kaistojen yläpuolella osoittavat vihreällä nuolella kaistan olevan käytössä.

Kaistaopasteet toimivat näin:

  • vihreä nuoli – kaistaa saa käyttää
  • keltainen vinonuoli – vaihda kaistaa
  • punainen rasti – kaistaa ei saa käyttää

Kaistaopasteet löytyvät myös Liipolan tunnelin sisältä viidestä eri kohdasta.

3.       Tunnelin EI:t

Tunnelissa ajamisessa on lisäksi muutama tiukka EI

-          älä pysähdy

-          älä peruuta

-          älä tee u-käännöstä

-          jos olet raskaan liikenteen ajoneuvo, älä ohita

Tunnelissa pysähtyminen on kielletty, paitsi onnettomuustilanteessa tai kaistaopasteiden niin ohjatessa. Kun on tunnelissa, liikenne tulee aina takaapäin – usein jopa nopeusrajoituksen mukaan 80 km/h – jolloin havainnointiaika on tosi lyhyt. Tunnelissa ei voi lähteä peruuttamaan tai tekemään u-käännöksiä, vaikka olisi kuinka kiire.

Tunnelissa, kuten muussakin liikenteessä on tärkeää muistaa turvavälit. Jos jotain sattuu, niin jarrutusmatka on vauhdin mukainen ja tunnelissa ei ole mahdollista ohjata autoa sivuun ”tiepenkalle”, vaan edessä on silloin tunnelin betoniseinä.

4.       Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa – tunnelin suuaukolla

Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa tunnelin suuaukolla olevat kaistamerkit vaihtuvat punaisiksi ja tie suljetaan liikennepuomein. Kun näin tapahtuu, tulee toimia seuraavasti:

-          Pysäytä auto

-          Pysy autossa

-          Vähintään 2 minuutin pysäytyksen jälkeen tulee sammuttaa ajoneuvon moottori

-          Odota autossa ja aja vain, jos liikennettä ohjaa poliisi tai muu viranomainen, tai kun tie on auki ja tunnelin suuaukon kaistamerkit ovat vaihtuneet vihreäksi

-          Tunnelin ulkopuolelle puomin kohdalle pysähtyneille voidaan myös antaa kuulutuksia, esim. ”Häiriö, sammuta moottori ja odota”

-          Asennoidu näin: Tästä selvitään yhdessä ja joku on minun puolestani miettinyt parhaat toimintatavat!

5.       Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa – tunnelissa

Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, tunnelissa ajava huomaa usein ensimmäisenä liikenteen hidastumisen. Kun näin tapahtuu, tulee toimia seuraavasti:

-          Pysäytä auto turvallisesti omalle kaistallesi. Sammuta moottori ja laita auton käsijarru päälle

-          Liipolan tunneliin pysähtyneille annetaan ohjeita automaattisella kuulutusjärjestelmällä esim. tulipalotilanteessa ”Tulipalo, poistu tunnelista” tai onnettomuustilanteessa ”onnettomuus, poistu tunnelista”. Automaattikuulutukset annetaan kolmella kielellä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

-          Kun olet varmistanut, että liikenne on pysähtynyt takanasi ja sivuillasi voit poistua ajoneuvosta. Jätä avaimet virtalukkoon.

-          Siirry lähimmälle yhdyskäytävälle tai poistumisovelle

-          Asennoidu näin: Tästä selvitään yhdessä ja joku on minun puolestani miettinyt parhaat toimintatavat!

6.       Jos ajoneuvoon tulee tunnelissa ajaessa vika:

-          Aja ulos tunnelista, jos voit

-          Jos pysähdyt tunnelissa, pysähdy tien sivuun oikeanpuoleiselle turvakaistalle, jos mahdollista

-          Sammuta moottori, laita käsijarru ja hätävilkut päälle. Jätä avaimet virtalukkoon (älä tässä kohtaa mieti autovarkaita).

-          Varmista, että pääset poistumaan autosta turvallisesti – älä liiku turhaan tunnelissa auton ympärillä.

-          Soita apua, tarvittaessa käytä hätäpuhelinta

-          Hengitä – tästäkin selvitään!

Yhteiset säännöt auttavat meitä kaikkia pääsemään turvallisesti perille, myös tunnelin kautta ajettaessa.

Taustatietoa:

Molemmat tunnelit koostuvat kahdesta tunneliputkesta, yksi kumpaankin ajosuuntaan. Liipolan tunneliputkien välissä kulkee yhdyskäytävät 125–215 metrin välein ja Patomäen tunnelissa on poistumisovet tunnelista toiseen 100 metrin välein.

Lisää tietoa tunneleista:

Liipolan tunneli https://vayla.fi/-/vt-12-lahden-etelainen-kehatie-loppuvuonna-liipolan-tunneli-liittyy-maamme-merkittavimpien-maantietunnelien-joukkoon

Viranomaisten yhteistyö: https://vayla.fi/-/liipolan-tunnelin-pelastusharjoitus-osoitti-pelastusviranomaisten-ja-tieliikennekeskuksen-toimivan-yhteistyon

Tunnelin tekniikka: https://vayla.fi/-/vt-12-lahden-etelaisen-kehatien-tunneliin-tulee-paljon-tekniikkaa-varmistamaan-turvallisen-liikkumisen

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]
Vastaava työnjohtaja Jari Volanen, Skanska Infra Oy, puh. 050 524 0660, [email protected]
Maisemasuunnittelija Tarja Kojo, AFRY Finland Oy, puh. 040 726 6493, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke    

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta