Hyppää sisältöön

Vt 12 Lahden eteläisen kehätien tunneliin tulee paljon tekniikkaa varmistamaan turvallisen liikkumisen

Julkaistu 01.04.2020

Kilometrin pituisen Liipolan tunnelin tekniikan suunnittelussa avainasiana on ollut liikenne- ja paloturvallisuus sekä liikenteen sujuvuus. Tunnelia ja koko eteläistä kehätietä seurataan ja valvotaan ITMF Oy:n tieliikennekeskuksista, joista tämän tunnelin pääoperointipiste on Tampereella.

Tunneleissa liikenteenohjaukselta vaaditaan erikoiskohteen vuoksi tavallista avo-osuuden opastusta enemmän. Tunneleihin liittyy myös tavallista enemmän hallittavia turvallisuusriskejä. Tunnelit eivät saa jonoutua täyteen autoa, jotta poikkeustilanteet, kuten onnettomuus tai tulipalo, kyetään hallitsemaan turvallisesti. Ajoneuvoista mahdollisesti putoavat esineet ovat tunneleissa myös korkea turvallisuusriksi. Esteiden havaitseminen ja mahdollinen väistäminen on rajoitettua tunnelin seinien vuoksi.

- Liipolan tunnelissa tekniikkaa on todella paljon, vaikka läpiajajalle läheskään kaikki eivät ole näkyvissä. Tunnelitekniikkaan lukeutuvat mm. kamerajärjestelmät, säätyvä LED-tunnelivalaistus, kaistaopasteet, tiedonsiirtoverkko, sähkönjakelun rengasverkko sekä jätevesi- ja kuivatusvesijärjestelmät, listaa tunnelin telematiikan asennuspäällikkö Matti Poutanen Caverion Suomi Oy:sta.

Mahdollisten onnettomuus- ja tulipalotilanteiden varalle tunnelin turvallisuusjärjestelmä kattaa lisäksi mm. viranomaisverkon, hätäpuhelimen, hätäasemat, paloilmoitus- ja palovesijärjestelmät sekä savunpoistopuhaltimet.

Kuva: Tunneli vaatii paljon erityistekniikkaa. Kuvassa SPOK, eli savunpoiston ohjauskeskus.

Tunnelissa ajaminen pyritään pitämään mahdollisimman yllätyksettömänä

Tunnelitekniikan keskeisenä roolina on mahdollistaa valvonta ja liikenteen poikkeavuuksien havaitseminen, mihin se tarjoaa ratkaisuja, kuten sähkön turvaaminen, tunnelin evakuointiin liittyvät ohjaukset, tilanteen seuraaminen kameroilla sekä liikenteen ohjaaminen.

- Uutta tekniikkaa tunnelissa nähdään muuttuvissa täysvärisissä matriisiopasteissa, joilla pystytään näyttämään melkein minkälaista kuvaa tahansa. Näitä on aiemmin ollut vasta kokeiluissa tieosilla. Häiriöhavaintojärjestelmä toteutetaan puolestaan tutkapohjaisella systeemillä, joka on muissa kohteissa ollut kamerapohjainen, jatkaa Poutanen.

Liipolan tunneliin 10 hätäasemaa ja 396 valaisinta

Kaistaopasteita Liipolan tunneliin tulee 20, häiriöhavaintotutkia 10, liikenteenseurantakameroita 14, sähkökeskuksia 12, laitekeskuksia 15, hätäasemia 10, savunpoistopuhaltimia 28 ja tunnelivalaisimia 396.

- 2019 keväällä aloitettujen tekniikkatilojen rakentaminen on lähes valmiina ja niiden viimeistely ja kaapelointi jatkuu parhaillaan. Varsinaisen tekniikan ensimmäisiä testejä on aloiteltu helmikuussa 2020, kertoo Poutanen.

Kuva: Tunnelin tekniikkatilat rakennusvaiheessa.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Telematiikan asennuspäällikkö Matti Poutanen, Caverion Suomi Oy, puh. 050 3900 413, [email protected]

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/vt12letke    

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta