Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän loppuvuodesta 2022

Julkaistu 19.7.2022 10.17

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke on edennyt hyvällä vauhdilla niin, että hanke arvioi rakentamisen alkavan loppuvuodesta 2022. Hessundinsalmen sillan tiesuunnitelmaa on allianssiurakan kehitysvaiheessa muutettu, ja suunnitelma asetettu uudelleen nähtäville. Kirjalansalmen sillan osalta tiesuunnitelma on puolestaan hyväksytty. 

Väyläviraston ja Kreaten muodostama Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen silta-allianssin kehitysvaihe on edennyt hyvin kevään ja kesän aikana. Hanke toivookin voivansa syksyllä sopia tavoitekustannuksesta ja käynnistää toteutusvaihe viimeistään vuoden 2022 lopulla. Toteutusvaiheeseen siirtymisestä voidaan sopia, kun toteutuslaajuudesta, laatutasosta ja tavoitekustannuksesta vallitsee yhteisymmärrys. Tavoitekustannuksen tulee pysyä eduskunnan toteutuspäätöksen mukaisessa raamissa.

”Haasteita aiheuttavat voimakas kustannustason nousu, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa johtuvat materiaalinen saatavauusongelmat ja hieman ennakoitua heikommiksi osoittautuneet maaperäolosuhteet. Allianssiurakan kaikilla osapuolilla on kuitenkin vahva yhteinen näkemys siitä, että tavoite saavutetaan ja toteutusvaihe käynnistyy suunnitellusti”, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Hessundinsalmen uuden sillan toteuttamiseksi laadittu tiesuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville 

Hessundinsalmen uutta siltaa koskevaa tiesuunnitelmaa on muokattu, ja suunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville 4.7.– 4.8.2022 väliseksi ajaksi. Suunnitteluratkaisua on parannettu muun muassa siltatyypin osalta (havainnekuva tiedotteen liitteenä). Päämateriaaliksi on valittu betoni aiemman teräksen sijaan. Valinnalla pyritään hallitsemaan saatavuus- ja kustannuskehitystä paremmin. Materiaalivalinta saa lisäksi uuden sillan muistuttamaan ulkonäöllisesti enemmän nykyistä siltaa.

”Olemme myös muuttaneet päätien tasausta tarkempien pohjatutkimusten perusteella. Tasausta nostetaan Kalakoulun liittymän kohdalla, jolloin Kalakoulun yksityistieverkon eritasoliittymän rakentaminen helpottuu. Tasausta on puolestaan laskettu Hessundinsalmen sillan eteläpäällä ennakoitua heikompien pohjaolosuhteiden vuoksi”, Wikström selittää.

Kirjalansalmen uuden sillan toteuttamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päätöksellään hyväksynyt Kirjalansalmen uuden sillan toteuttamisen mahdollistavan tiesuunnitelman. Päätös on hankkeen kannalta merkittävä, sillä se mahdollistaa rakentamisen käynnistämisen. Hyväksymispäätös saa lainvoiman, jos siihen ei haeta muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]
Johtaja, sillanrakentaminen ja -korjaus, Sami Rantala, Kreate Oy, puh. 0400 624 510, [email protected].

Hankkeen nettisivut:

https://vayla.fi/mt-180-kirjalansalmen-ja-hessundinsalmen-siltojen-uusiminen

Liitteet:

Hessundinsalmen uusi silta havainnekuvassa

ELY-keskuksen kuulutus: 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44912089/30T_UUSI_YSTS_n%C3%A4ht%C3%A4ville_asettaminen_kuulutus+HESSUND+4.7.2022.pdf/787dcd65-7333-fb1c-753b-59d5827151d6?t=1656909905162 

Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelman hyväksyntä:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44912089/60T_Hyv%C3%A4ksymisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_Kirjalansalmen+uusi+silta+Mt+180+06072022.pdf/dc0a7d69-0b00-3e95-3681-cd9b223d8515?t=1657027129430 

 

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta