Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra-ratahanke: syys-lokakuun 2021 liikennekatkoissa tehtäviä töitä

Julkaistu 29.9.2021 12.48

 

Ratahanke hyödyntää syksylle aikataulutetut rataliikennekatkot suunnitellusti. Raideliikenteen lisäksi töillä on vaikutuksia hankkeen työmaiden lähialueiden liikenteeseen.

Pitkien katkojen aikana tehtävien töiden lisäksi lokakuussa aloitetaan Joutsenon rautatieasemalla laiturin eteläpuolen korjaustyöt. Työt käynnistyvät viikolla 40.

"Junaliikenne siirtyy tämän myötä Joutseno–Rauha-rataosuudella kauttaaltaan pohjoiselle raiteelle. Joutsenon asemalla työskentelyalue on rajattu työmaaksi, mutta matkustajille tästä ei aiheudu suuria muutoksia laiturialueella kulkuun. Laitureille kuljetaan alikulun kautta kuten tähänkin asti. Pyydämme matkustajia kuitenkin noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaa-alueen läheisyydessä liikuttaessa", kertoo Luumäki–Imatra-ratahankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylävirastosta.

Valtatie 6:lle tulossa liikennejärjestelyitä ratatöiden vuoksi

Valtatie 6:lle on tiedossa kolme viikkoa kestävä liikennejärjestely maanantaista 4.10. alkaen. Lappeenrannan suuntaan menevä toinen ajokaista suljetaan valtatiellä Joutsenon tv-maston kohdalla ratatöihin liittyen. Suljettu kaistaosuus on noin 500 metriä ja nopeusrajoitus tällä kohdalla on 50 km/h. Kohteessa työskennellään arkipäivinä ja öisin sekä lisäksi viikonloppuina rataliikenteen työrakojen aikana. Imatran suunnan liikenteeseen järjestelyillä ei ole vaikutusta.

Ratahankkeeseen kuuluvilla siltatyömailla lähikuukausina tehtävät työt

Hakalin ja Muukon uudet alikulkusillat siirretään paikoilleen liikennekatkoissa: Hakali siirretään 2.–3.10. ja Muukon 29.–31.10. Muukon sillan siirtoviikonlopun aikana, sekä sitä ennen ja jälkeen Utrasaarentiellä on tiedossa useiden vuorokausien kiertotiejärjestelyitä. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Syksyllä on Lappeenrannassa käynnistynyt kaksi uutta siltatyökohdetta: Lauritsalan eteläinen alikulkusilta Hyötiöntiellä ja Hietalankadun alikulkusilta Hietalankadulla.

Lappeenrannan Energia on käynnistänyt Lauritsalan eteläisen alikulkusillan osalta kunnallistekniikan muutostyöt Hyötiöntiellä. Siltaurakkaan liittyen työmaalla tehdään lähiympäristöön melua aiheuttavaa työtä lokakuun viikonloppukatkoissa.

Hietalankadun alikulkusillan käynnistyvällä työmaalla on tiedossa liikennejärjestelyitä.

"Hietalankadun alikulkusillan rakentamisen käynnistymisen myötä tulee Hietalankatuun kohdistumaan isoja liikennejärjestelyitä, muun muassa nopeutta rajoitetaan ja katua kavennetaan", Hämäläinen sanoo.

Hanke tiedottaa kaikista tulevista liikennevaikutuksista erikseen Facebook-sivuillaan sekä nettisivuillaan.

Lisätietoja:

Joonas Hämäläinen, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536, [email protected]

Aki Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3150, [email protected]

Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720, [email protected]

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt

VR:n matkustajaliikenteen ajankohtaiset tiedotteet: https://www.vr.fi/junaliikenne-nyt

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.