Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra-ratahanke: Muukon uuden alikulkusillan siirto katkaisee liikenteen Utrasaarentiellä Lappeenrannassa

Julkaistu 26.10.2021 8.21

 

Muukon uusi alikulkusilta siirretään paikoilleen lokakuun lopun pitkässä liikennekatkossa 30.10.–31.10. Uuden sillan siirron ja vanhan sillan purkamisen ajaksi Utrasaarentie suljetaan alikulkusillan työmaan kohdalta kaikelta läpikulkuliikenteeltä 30.10.–2.11. väliseksi ajaksi. Sekä ajoneuvoliikenteen että pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kiertoreitit on esitetty tiedotteen liitteenä olevassa kartassa.

"Utrasaarentie suljetaan siltatyömaan kohdalta varsinaista rataliikennekatkoa pidemmäksi ajaksi, sillä muun muassa puramme vanhan sillan rakenteita alittavaa väylää hyödyntäen, kun uusi silta on tunkattu paikoilleen", kertoo Luumäki–Imatra-ratahankkeen projektipäällikkö Aki Hämäläinen Väylävirastosta.

Muukon alikulkusillan rakentaminen on osa kolmen sillan eli Oikotien, Hakalin ja Muukon rakennusurakkaa. Siltaurakka kuuluu Luumäki–Imatra-ratahankkeen perusparannusosuuteen, jolla tarkoitetaan Luumäki–Joutseno-välillä tehtäviä nykyisen raiteen perusparannustöitä. Hakalin uusi alikulkusilta on jo siirretty paikoilleen aiemmassa viikonloppukatkossa.

Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt

Lisätietoja:

Aki Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3150, [email protected]

Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720, [email protected]


Liite: Utrasaarentien liikennejärjestelyt

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

VR:n matkustajaliikenteen ajankohtaiset tiedotteet: https://www.vr.fi/junaliikenne-nyt

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Liitteet