Hyppää sisältöön

Luumäki–Imatra-ratahanke: kaksoisraide otetaan käyttöön juhannuksen liikennekatkon aikana

Julkaistu 20.6.2022 13.43

 

Luumäki­–Imatra-ratahanke ottaa juhannuksena käyttöön Joutseno–Imatra-välille rakennetun kaksoisraiteen sekä Imatran aseman uuden matkustajalaiturin. Juhannukseen ajoittuvan raideliikennekatkon aikana edistetään myös muita hankkeen töitä.

Joutseno-Imatra kaksoisraideosuuden työt käynnistyivät vuonna 2019. Juhannukseen sijoittuvan kahden vuorokauden raideliikennekatkon aikana toteutettavien töiden myötä mahdollistetaan molempien raiteiden käyttö raideliikennöintiin. Kaksoisraideosuuden työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppuvuoden 2022 aikana.

"Liikennöinnin käynnistäminen molemmilla kaksoisraideosuuden raiteilla on yksi hankkeen isoimmista merkkipaaluista. Uuden turvalaitejärjestelmän käyttöönoton myötä osuuden toimintavarmuus ja kapasiteetin välityskyky paranee, eli osuudelle on mahdollista järjestellä enemmän liikennettä. Ennen junien kulkunopeuden nostamista alueella suoritetaan syksyn aikana koeajoja. Jopa 200 kilometriin tunnissa nousevat nopeudet astuvat voimaan lähtökohtaisesti keväällä 2023. Hankealueella toteutettavien toimenpiteiden myötä olosuhteet rata-alueella muuttuvat. Muun muassa toinen raide ja radan nopeustason nostaminen tekevät rata-alueesta luvattomille kulkijoille aikaisempaakin ympäristöä vaarallisemman. Rautatiealueella on ulkopuolisten liikkuminen ja oleskelu ehdottomasti kiellettyä. Radan toiselle puolelle kulkemiseen tulee käyttää vain sallittuja kulkureittejä", painottaa Luumäki-Imatra-ratahankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylävirastosta.

Juhannuksen raideliikennekatkon aikana Luumäki–Imatra-ratahankkeen työt keskittyvät pitkälti Joutseno–Imatra-kaksoisraideosuudelle. Osuudella suoritetaan muun muassa turvalaitteiden käyttöönottoa, sähköratarakenteisiin liittyviä töitä, sekä radan päällysrakenteen rakentamista. Jälkimmäiseen liittyen Rauhan liikennepaikalla muun muassa asennetaan kaksi uutta vaihdetta. Luumäki–Joutseno-alueella hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Lauritsalan eteläiseen alikulkusiltaan.

Matkustajalaituri Imatran asemalla siirtyy juhannuksena lopulliselle paikalleen

Juhannuksen jälkeen Imatran asemalla junaan noustaan uudelta matkustajalaiturilta. Vuosi sitten käyttöön otettu väliaikainen laituri puretaan, ja uusi laituri otetaan osittain käyttöön juhannuksena. Kokonaisuuden täydentävät laiturille vievät hissi ja portaat valmistuvat syyskuun lopussa. Rakentamisen jatkuessa matkustajien kannattaa edelleen olla tarkkaavaisia laiturialueella kuljettaessa. Matkustajien käytettävissä olevat alueet on erotettu selkeästi työmaasta. Kulku laiturille noudattaa nykyistä poikkeusreittiä hissi- ja porrasyhteyden valmistumiseen asti.

Valmistuttuaan laiturialueelle tulee kaksi uutta katosta junamatkustajille. Lisäksi laiturille rakennetaan uusi valaistus, opasteet, kuulutusjärjestelmä sekä esteetön reitti alueelle Tainionkoskentieltä.

Hyötiöntiellä Lappeenrannassa siirretään uusi alikulkusilta paikoilleen

Nykyisen Lauritsalan eteläisen alikulkusillan korvaava uusi alikulkusilta Hyötiöntiellä Lappeenrannan Lauritsalassa siirretään juhannuksen kahden vuorokauden raideliikennekatkossa paikoilleen. Raideliikenteen käynnistymisen jälkeen työt jatkuvat alueella vanhan sillan ja siirtorakenteiden purkutöillä. Töihin liittyen Hyötiöntie on kokonaan suljettu liikenteeltä 23.6.–30.6.2022. Lauritsalan eteläinen alikulkusilta sijoittuu Luumäki–Imatra-ratahankkeen perusparannusosuudelle Lappeenranta–Joutseno.

 

Lisätietoja:

Joonas Hämäläinen, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536, [email protected]

Aki Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3150, [email protected]

Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720, [email protected]

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.