Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Joutseno-Rauhan asema -kaksoisraideosuuden kevään ja kesän rakennustyöt

Julkaistu 08.04.2020

Tulevan kaksoisraideosuuden ensimmäinen alueurakka sijoittuu välille Joutseno-Rauhan asema. Alueurakka etenee keväällä ja alkukesästä muun muassa Tyrmin ja Joutsenrannan siltojen rakentamisen osalta. Lisäksi työmaalla aloitetaan louhintoja.

Tyrmin alikulkusillan ajoneuvoliikennejärjestelyt Teollisuustiellä jatkuvat kesäkuun alkuun saakka. Jalankulkijoiden reitti pidetään nykyisellään.

Sillan telinetöiden valmistuttua myös moottoriajoneuvoliikenne pääsee kulkemaan siltatyömaan läpi nopeusrajoituksia noudattaen. Muu raskas liikenne jatkaa nykyisen kiertotien käyttöä siltatyömaan ohitse kuten tähänkin saakka.

Pellisenrannantiellä sijaitsevan Joutsenrannan alikulkusillan rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt otetaan käyttöön toukokuun alussa 4.5.2020 ja ne ovat voimassa heinäkuun loppuun 31.7.2020 saakka. Tuona aikana kaikki ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä Varastotiellä sijaitsevan Rauhan sillan kautta. Jalankulkuliikenne toimii Joutsenrannan sillan ali koko rakentamisen ajan liikennejärjestelyin.

Tyrmin ja Joutsenrannan siltojen varsinaiset rakennustyöt alkavat

Tyrmin ja Joutsenrannan siltojen rakentaminen alkavat toden teolla, kun molemmilla siltatyömailla aloitetaan uusien siltojen tukirakenteiden asentaminen. Asennukseen kuuluva ponttien lyönti aiheuttaa häiriötä lähialueelle viikkojen 16 – 20 aikana. Ponttien lyöntiä tehdään Teollisuustiellä Tyrmin ja Pellisenrannantiellä Joutsenrannan siltapaikoilla viikoilla 17 (20.4.–24.4.) ja 18 (27.-.30.4.).

Siltapaikoilla tehdään töitä normaalityöaikoina sekä satunnaisesti iltaisin.

Uuden raiteen alusrakennetyöt etenevät

Uuden raiteen alusrakennetyöt ovat olleet jo pitemmän aikaa hyvässä vauhdissa muun muassa pintamaiden poistolla. Suunnitelmien mukaiset alusrakenteen louhintatyöt alkavat kesän alussa.

Louhintatöihin kuuluvia töitä, kuten kallion porausta, räjäytystä, rikotusta ja louheen lastausta tehdään viikoilla 16 – 21 (13.4. – 22.5. arkipäivisin) radan varressa Kemiran ja Jänhiälän sillan välisellä osuudella.  Louhittavaa kalliota on eri kohdissa noin 600 metrin matkalla Jänhiälän eritasoliittymästä Lappeenrannan suuntaan.

 

Lisätietoja:

Tommi Rosenvall, projektipäällikkö, Väylä, puh. 029 534 3830

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylä, puh. 029 534 3536

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 040 712 9434

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, NRC Group Finland, puh. 040 863 4449

 

Kaikki Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.