null
null Liikenneviraston digitalisaatiohanke käynnistyi - näin raivaamme tietä tulevaisuuden liikenteelle

Liikenneviraston digitalisaatiohanke käynnistyi - näin raivaamme tietä tulevaisuuden liikenteelle

Julkaistu 15.01.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Tulevaisuuden liikennettä luodaan jo nyt. Liikennevirasto on käynnistänyt kolmivuotisen digitalisaatiohankkeen, joka raivaa Suomessa tietä esimerkiksi liikenteen uusille palveluille ja automaattiajamiselle. Tässä 6 tapaa, joilla teemme tietä tulevaisuuden liikenteelle.

1) Liikenne- ja liikkumistietojen keräämistä automatisoidaan

Brittifilosofi Francis Bacon julisti noin 400 vuotta sitten tiedon olevan valtaa. Tieto on edelleen arvokasta, mutta tieto myös vanhenee entistä nopeammin. Jos Bacon olisi elänyt 2010-luvulla, hän olisi voinut todeta ajantasaisen tiedon olevan valtaa. Liikenne- ja liikkumistietojen automaattisella keräämisellä pyritään varmistamaan tietojen ajantasaisuus ja samalla kokoamaan parempi tilannekuva väylien kunnosta.

Lisäksi automatisoidulla datan keräämisellä tietoa kertyy aikaisempaa enemmän. Suuri määrä ajantasaista liikenne- ja liikkumistietoa voi toimia uudenlaisten palveluiden ja sovellusten rakennusaineena. Suuri osa kerätystä tiedosta on tarkoitus jakaa avoimena datana kaikkien hyödynnettäväksi.

2) Rataverkko tehokkaampaan käyttöön

Digitalisaatiohankkeeseen sisältyy käytännöllisiä ratkaisuja, joiden avulla rautatieliikenteen sujuvuutta, täsmällisyyttä ja turvallisuutta parannetaan. Myös olemassa olevan liikenneverkon käyttöä tehostetaan. Osahankkeessa mahdollistetaan rautatieliikenteen kilpailun alkaessa eri toimijoiden radankäyttötarpeiden mahdollisimman tehokas yhteensovittaminen.

Hankkeessa rakennetaan junien ajoaikoja ennustava järjestelmä. Järjestelmällä on tarkoitus parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä, ennakoitavuutta ja matkustajainformaatiota. Lisäksi turvallisuutta rautatiellä kehitetään ratatöistä kertovalla mobiilialustalla. Rataurakoitsijoiden mobiilialustalla saadaan ajantasainen tieto ratatyöryhmien sijainneista sekä työskentelyajankohdista.

3) Tieverkon kunnostustarpeiden ennakointia kehitetään

Rakentamisen ja ylläpidon suunnittelussa hyödynnetään jatkossa laajasti inframalleja. Tiestöä ja sen kunnossapitoa koskevien tietojen keruu, käsittely ja analysointi ovat myös kehityskohteina. Kun kunnostustyöt voidaan täsmäkohdistaa ja ajoittaa oikein, säästyy rahaa ja asiakkaiden palvelu paranee. Periaate on jotakuinkin sama kuin terveystarkastuksissa. Jos sairaus löydetään hyvissä ajoin, se on helpompi hoitaa.

4) Ennaltaehkäisevää kunnossapitoa myös rautateille

Ennakoiva kunnossapito tuo täsmällisyyttä ja säästöjä myös rautateille. Rataomaisuuden kunnon jatkuvalle seurannalle kehitetään uusia keinoja ja radan kuntopuutteista johtuvia häiriöitä pyritään ennaltaehkäisemään. Kuten tieverkolla, myös rataverkolla tiedon keruuta automatisoidaan. Näin saadaan ajantasaisempaa tietoa esimerkiksi kiskojen kulumisesta ja turvalaitteiden uudistustarpeista. 

5) Meriväylistä tehdään älyväyliä

Merenkulussa pitää katsoa pintaa syvemmälle. Navigoinnin tueksi tullaan tarjoamaan nykyistä tarkempaa tietoa muun muassa merenpohjasta, vedenkorkeudesta ja sääolosuhteiden vaikutuksista. Myös aluksille kohdistuvaa tiedonvälitystä kehitetään.

6) Asiakasvuorovaikutus tuodaan digiaikaan

Sanonnan mukaan asiakas on kuningas. Kuninkaalle tarjottujen palveluiden tulee olla kunnossa, joten Liikennevirasto kehittää ja digitalisoi palaute- sekä lupapalveluita. Asiointia helpotetaan ja vuorovaikutteisuutta tuodaan mukaan. Tavoitteena on palautteen ja joukkoistamisen kautta saada kerättyä tietoa, jonka avulla voimme parantaa toimintaamme ja yhä paremmin täyttää asiakkaiden odotukset. Ja kun tietopalvelut saadaan yhä kattavammaksi, löytää asiakas itse tiedot, joita on vailla. Aktiivisille ja omatoimisille asiakkaille voidaan myös räätälöidä juuri heitä koskevia tietopalveluita.

 

Liikenneviraston digitalisaatiohankkeeseen voi tutustua tarkemmin hankkeen visuaalisen esityksen kautta.

Hankkeen projektitason suunnittelu on vielä käynnissä. Osahankkeiden hankepäälliköt ja ohjausryhmänpuheenjohtajat vastaavat muutoksen läpiviennistä vastuualueellaan. Hankkeen eteneminen tarkentuu, kun hankkeen määrärahat vahvistetaan. 

Digitalisaatiohankkeen sivut

Lisätietoa

Digitalisaatiohanke 2016 - 2018 esitys

hankepäällikkö Markus Melander,
puh. 029 534 3611
markus.melander(at)liikennevirasto.fi

Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu -osahanke
johtaja Jan Juslen,
puh. 029 534 3527
jan.juslen(at)liikennevirasto.fi

Rataverkon kapasiteetin hallinta ja optimointi -osahanke
johtaja Virpi Anttila,
puh. 029 534 3642
virpi.anttila(at)liikennevirasto.fi

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen -osahanke
johtaja Jukka Karjalainen,
puh. 029 534 3537
jukka.karjalainen(at)liikennevirasto.fi

Rataverkon kunnonhallinnan ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen -osahanke
ylijohtaja Mirja Noukka,
puh. 029 534 3024
mirja.noukka(at)liikennevirasto.fi

Asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi -osahanke
ELY-johtaja Tuovi Päiviö,
puh. 029 534 3594
tuovi.paivio(at)liikennevirasto.fi