Takaisin

Liikennevirasto on tehnyt hyväksymispäätöksen valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmasta

Liikennevirasto on tehnyt hyväksymispäätöksen valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmasta

Julkaistu 03.06.2016

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat solmineet hankkeen edistämisestä aiesopimuksen syksyllä 2015. Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla.

Hankekokonaisuus kuuluu Suomen hallituksen kevään 2016 kehysriihessä päättämiin lähivuosina käynnistettäviin liikennehankkeisiin. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee eduskunta sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan valtuustot. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen toteutusta valmistellaan, ja sen maantielain mukainen tiesuunnitelma on hyväksytty. Hyväksymispäätöksestä tiedotetaan eri tahoille ja se asetetaan asiakirjoineen kunnissa nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen perusteella rakennustyöt voidaan aloittaa valituksesta huolimatta, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

Maaperätutkimukset jo käynnissä maantien 167 alueella

Maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin, ja se on saanut lainvoiman. Lahden eteläiselle sisääntulotielle laaditaan parhaillaan rakennussuunnitelmaa tien parantamiseksi nelikaistaiseksi Renkomäestä Apilakadulle.

"Hankekokonaisuuden toteutusvalmiuden parantaminen on näkynyt alkukesän aikana varsinkin Renkomäen alueella tehtyinä maaperätutkimuksina ja mittauksina”, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Sisääntulotien liikennettä häiritsevät työt on rakennussuunnittelun osalta jo pääsoin tehty lukuun ottamatta joitakin täydentäviä tutkimustarpeita. Rakennussuunnitelma laaditaan tietomallinnusta hyödyntäen. Tietomallista rakennussuunnitelma saadaan aikanaan siirrettyä rakentamiseen, kuten koneohjaukseen.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018.

Fiksut väylät, älykäs liikenne - sinua varten

Liikennevirasto.fi
Twitter
Facebook