Hoppa till innehåll

Kungörelse om inledandet av planeringen: Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan; Åbo, Reso, Masku, Nousis, Virmo, Vemo, Nystad

Trafikledsverket inleder utarbetandet av separata järnvägsplaner jämte nödvändiga undersökningar för projekthelheten Åbo-Nystad i följande städers och kommuners områden:
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Åbo
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Reso
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Masku
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Nousis
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Virmo
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Vemo
•    Åbo-Nystad plankorsningar och grundlig förbättring, järnvägsplan, Nystad

Planerna gäller banavsnittet Åbo-Nystad. För planområdet utarbetas sammanlagt sju separata kommun-/stadsspecifika järnvägsplaner. Åtgärderna för plankorsningarna består i regel av att avlägsna plankorsningar och vägarrangemang. Planerna innehåller också åtgärder för  landsvägarna. Dessutom innehåller järnvägsplanerna åtgärder för grundliga förbättringar, bl.a. åtgärder för att förbättra överbyggnad, dränering, stabilitet och konstbyggnader.

Trafikledsverket har publicerat en kungörelse om att planeringen har inletts och om terrängundersökningar. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planeringen har inletts och om rätten till utredning den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades. (banlagen 95 §, förvaltningslagen 62 a §)

Bannätsförvaltaren har rätt att på en fastighet som hör till planeringsområdet utföra mätning, markundersökning och andra förberedande åtgärder i anslutning till planeringen (9 § i banlagen). 

Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen har rätt att vara närvarande vid utredningarna och att framföra sin åsikt i saken (22 § och 9 § i banlagen).

När planeringen framskrider kommer vi i ett senare skede att reservera möjlighet att föra fram åsikter om planen. När planen är klar läggs den fram offentligt och sakägarna har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om planen. (22 § i banlagen).

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen www.vayla.fi/dataskyddspolicy.

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822, [email protected]
 

Publicerad 20.04.2022