Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta sekä kutsu vuorovaikutukseen: Uusi liikennepaikka, ratasuunnitelma, Ii

Nähtävilläoloaika: 16.11.2020-16.12.2020

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen ratasuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa uuden liikennepaikan rakentaminen Iin kuntaan, noin 7 kilometriä Olhavasta etelään junaliikenteen kohtauspaikaksi. Liikennepaikan rakentaminen lisää rataosan kapasiteettia, jolla pyritään vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeisiin. Suunnittelualue sijaitsee Oulu- Laurila -rataosalla, Oulu-Kemi kmv 797+400 - 799+600.

Lähin olemassa oleva tasoristeys suunnittelukohteen eteläpuolella on Junnilan tasoristeys km 795+168 (viljelystie) ja pohjoispuolella Keihäskankaan tasoristeys km 800+230 (yksityistie). Nykyisiin tasoristeyksiin ei kohdistu muutoksia.

Hankkeen rataan kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat sekä rautatiealueelle, että radan viereisille kiinteistöille. Kohtausraiteen lisäksi hankkeen puitteissa rakennetaan tarvittavat huoltotiet. Hankealueen maanomistajat ovat Väylävirasto ja yksityiset tahot.

Väylävirasto on julkaissut kuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksista. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (ratalaki 22 § ja 9 §).

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Suunnitelman vuorovaikutus järjestetään verkossa. 

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 23.11.2020 alkaen verkko-osoitteessa:
https://vayla.fi/uusi-liikennepaikka-ratasuunnitelma-ii. Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mielipiteitä 11.12.2020 saakka verkkosivuilla olevan linkin kautta.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 2.12.2020 klo 17:30-19:00, Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua. 

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017, [email protected].

Julkaistu 16.11.2020