Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta ja kutsu vuorovaikutukseen: Tirkkosen tasoristeyksen poisto ja maantien 15270 lakkauttaminen, Mikkeli

Nähtävilläoloaika: 18.05.2021-17.06.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Tiesuunnitelma koskee Tirkkosen tasoristeyksen (rata-km 352+839) poistamista sekä maantien 15270 lakkauttamista. Suunnittelualue sijaitsee Mikkelin kaupungin alueella, Kouvola - Pieksämäki rataosalla. Suunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. 

Kuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 18.5.2021. 

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnitelman vuorovaikutus järjestetään verkossa
        
Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 1.6.2021 kello 17.30 - 19.00 Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu https://vayla.fi/tirkkonen-ja-mt-15270-mikkeli verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua. 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Aki Hämäläinen, puh. 029 534 3150, [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 18.05.2021