Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta : Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelma, Tornio

Nähtävilläoloaika: 03.05.2022-02.06.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelma, Tornio

Ratasuunnitelman suunnittelukohde sijoittuu Tornio itäinen - valtakunnan raja väliselle rataosuudelle. Rataosuus sijaitsee Tornion kaupungin alueella. Suunnitelman tavoitteena on määritellä Tornion liikennepaikan raiteiston kehittämis- ja parantamistarpeet sekä arvioida rataosuuden muut kehittämistarpeet sekä toimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset. Suunnittelun aikana on selvitetty myös Tornionjoen ratasillan uusimistarve.

Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelma, Tornio pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/8762/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto  (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä). Suunnitelma-aineiston linkki löytyy myös www-sivuilta: https://vayla.fi/tornio-itainen-valtakunnan-raja-ratasuunnitelma 

Lisätietoja antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen,
puhelin 029 534 3812 ja [email protected]
Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto
 

 

 

Julkaistu 03.05.2022