Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta :Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma, Orivesi, Jämsä ja Muurame

Nähtävilläoloaika: 10.12.2021-10.01.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma, Orivesi, Jämsä ja Muurame

Ratasuunnitelma sisältää Orivesi–Jyväskylä-rataosan nykyisten liikennepaikkojen Torkkeli (Orivesi) ja Muurame (Muurame) kehittämisen suunnittelun. Lisäksi Jämsään suunnitellaan uusi Laihalammin liikennepaikka. Suunnitelman tavoitteena on junaliikenteen häiriötilanteiden hallinnan parantaminen ja junaliikenteen kapasiteetin lisäämisen mahdollistaminen. Suunnitelma sisältää Torkkelin liikennepaikan kehittämisen, Laihalammin uuden liikennepaikan suunnittelun sekä kolmannen junakulkutieraiteen suunnittelun Muuramen liikennepaikalle. Lisäksi liikennepaikoille suunnitellaan raidejärjestelyjen vaatimat muut toimenpiteet mm. kuivatus-, huoltotie- ja laitetilajärjestelyt.

Tampere-Jyväskylä ratahanke: Orivesi-Jyväskylä liikennepaikkojen ja raiteiden kehittäminen, ratasuunnitelma, Orivesi, Jämsä ja Muurame pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/2069/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017 ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto

Julkaistu 10.12.2021