Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo

Nähtävilläoloaika: 09.03.2021-08.04.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleis-/ratasuunnitelman: Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo

Ratasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa uuden liikennepaikan rakentaminen Simon kuntaan, Maksniemeen, junaliikenteen kohtauspaikaksi. Liikennepaikan rakentaminen lisää rataosan kapasiteettia, jolla pyritään vastaamaan elinkeinoelämän kuljetuksien tarpeisiin. Suunnittelualue sijaitsee Oulu- Laurila -rataosalla, Oulu-Kemi kmv 844+300 – 846+600.

Lähin olemassa oleva tasoristeys suunnittelukohteen eteläpuolella on Horsman tasoristeys km 843+557 (viljelystie) ja pohjoispuolella Kemi, Torviaavantien tasoristeys km 846+812 (maantie). Nykyisiin tasoristeyksiin ei kohdistu muutoksia.

Hankkeen rataan kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat sekä rautatiealueelle, että radan viereisille kiinteistöille. Kohtausraiteen lisäksi hankkeen puitteissa rakennetaan tarvittavat huoltotiet. Hankealueen maanomistajat ovat Väylävirasto ja yksityiset maanomistajat.

Maksniemen liikennepaikka, ratasuunnitelma, Simo pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/4873/04.01.01/2020. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto löytyy hankkeen nettisivuilta https://vayla.fi/fi/maksniemen-liikennepaikka-ratasuunnitelma-simo

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Eero Virtanen, puhelin 029 534 3017 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 09.03.2021