Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta : Leksvallin ylikulkusilta, ratasuunnitelma, Raasepori

Nähtävilläoloaika: 21.07.2022-22.08.2022

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Leksvallin ylikulkusilta, ratasuunnitelma, Raasepori.

Leksvallin ylikulkusillan ratasuunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelmassa on käsitelty Leksvallin, Helmströmin ja Kisa seisakkeen tasoristeykset, jotka sijaitseva Raaseporin kaupungin alueella. Suunnitelma käsittää tasoristeyksien sulkemisen ja korvaamisen Leksvallin ylikulkusillalla, sekä yksityistiejärjestelyillä.

Leksvallin ylikulkusilta, ratasuunnitelma, Raasepori pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/408/04.01.01/2022. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Anna Miettinen puh. 029 534 3837, [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto

Julkaistu 21.07.2022