Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Storsandsundsvägen – Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre

Nähtävilläoloaika: 15.12.2020-21.01.2021

Liikenne- ja viestintävirasto on 25.11.2020 päätöksellään TRAFICOM/436124/05.02.03 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Storsandsundsvägen – Spangarvik tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pedersöre.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809, [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 15.12.2020