Hoppa till innehåll

Kungörelse om godkännandebeslut: Förbättring av säkerheten i plankorsningen vid Storsandsundsvägen – Spangarviken, järnplan, Pedersöre

Framläggningstiden: 15.12.2020-21.01.2021

Transport- och kommunikationsverket har 25.11.2020 genom sitt beslut TRAFICOM/436124/05.02.03.02/2020 godkänt en utredningsplan/järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av säkerheten i plankorsningen vid Storsandsundsvägen – Spangarviken, järnplan, Pedersöre

Beslutet, handlingarna som ligger till grund för beslutet samt besvärsanvisningen hålls offentligt tillgängliga i elektroniskt format på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset under den period som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Material som hålls framlagt:
Beslutet (www-version) och handlingarna som ligger till grund för det 
(materialet avlägsnas efter att kungörelsetiden har upphört)

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Terhi Haapaniemi, telefon 029 534 3809 och [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/dataskyddspolicy


Trafikledsverket
 

Publicerad 15.12.2020