Hyppää sisältöön

Kutsu yleisötilaisuuteen tiesuunnitelman muutossuunnitelma : Vt 4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja
Väylävirasto laativat tiesuunnitelmaa Vt 4 Jyväskylä – Oulu rakentaminen
moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa. Muutos-
suunnitelma Lintukankaan eritasoliittymän kohdalla.

Yleisötilaisuudessa esitellään tiesuunnitelman muutossuunnitelmaa.
Tiesuunnitelman muutos koskee valtatien 4 korkeusaseman muutosta Lintu-
kankaan eritasoliittymän kohdalla noin 2,5 kilometrin matkalla ja liittymän
ramppijärjestelyjä. Valtatietä risteävä maantie linjataan aiemmasta ratkaisusta
poiketen valtatien alitse. Makkarajoen ja Matinmäen alueella suunnitelmaan
sisältyy linjausmuutoksia maantien 16709 osalta sekä siihen liittyen jalan-
kulku- ja polkupyörätieyhteyksien muutoksia. Muutossuunnittelussa tarkiste-
taan vuonna 2015 hyväksytyssä tiesuunnitelmassa esitetyt yksityistiejärjeste-
lyt, pysäkkien, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, melusuojaukset ja riista-aidat.
Muutossuunnitelman tavoitteena on esittää taloudellisempi ja tasaukseltaan
toimivampi, ympäristöön aikaisempaa paremmin sopiva ratkaisu Lintukankaan
eritasoliittymän kohdalle. Muutossuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on kehi-
tetty moottoritiehankkeen STk-muotoisen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen
yhteydessä.

Yleisötilaisuus järjestetään virtuaalisesti suorana verkkolähetyksenä tiis-
taina 25.5.2021 klo 18.00–19.30.

Klikkaa tästä linkistä itsesi verkkotilaisuuteen:

bit.ly/Vt4KiTi_yleisötilaisuus0521

Muutossuunnitelma Lintukankaan eritasoliittymän kohdalla. Suunnitelman ai-
neistoon voi tutustua tietoverkossa osoitteesta:
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sf0ac5e8af47a480e8044cdcd31c4e064

Lisätietoja moottoritiehankkeesta löytyy Väyläviraston verkkosivuilta, osoit-
teesta: https://vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta
kiinnostuneille. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä kirjallisesti chatissa.


Kooste tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista, sekä lyhyt tie-
suunnitelman muutoksen esittelevä video lisätään hankkeen sivuille tilaisuu-
den jälkeen.

Keski-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tar-
peellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tieto-
suojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa:
www.ely-keskus.fi/tietosuoja

Kutsu on julkaistu tietoverkossa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset Keski-
Suomen alueen kuulutuksissa verkkosivuilla 11.5.2021.

Lisätietoja:

Väylävirasto, projektipäällikkö Jarmo Niskanen, p. 0295 343 127, sähköposti
[email protected]

Keski-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Jari Mikkonen p. 0295 024 703,
sähköposti [email protected]

Tervetuloa!

Keski-Suomen ELY-keskus

Julkaistu 11.05.2021