Hyppää sisältöön

Kutsu vuorovaikutukseen : Oulu-Laurila tarveselvitys Oulu, Ii, Simo, Kemi ja Keminmaa

Väylävirasto laatii esisuunnitelmaa Oulu-Laurila tarveselvitys.

Tarveselvitys koskee rataosuutta Oulusta Kemin kautta Laurilaan. Rataosuus on 112 km pitkä ja sisältää myös Kemin ratapihan alueen. Suunnittelualue sijaitsee Oulun, Iin, Simon, Kemin ja Keminmaan alueella.

Hankkeen tavoitteena on määritellä ja arvioida toimenpiteet sekä niiden kannattavuus, joilla liikennöintikustannuksia voidaan pienenentää sekä mahdollistaa häiriöttömät kuljetukset. Tavoitteena on myös ratapihojen toiminallisuuden parantamistarpeiden määrittely ja toimenpiteiden suunnittelu sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on liikenteestä aiheutuvien haittojen sekä niiden vähentämiseksi tehtävien toimenpiteiden määrittäminen ja arviointi. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T ydinverkkokäytävänverkon laajentaminen.

Lisätietoa hankkeesta on saatavilla Väyläviraston internetsivuilta osoitteesta https://vayla.fi/oulu-laurila-tarveselvitys

Tarveselvityksen vuorovaikutus järjestetään tietoverkossa.

Suunnitelmia esitellään Oulun ja Iin alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 18.5.2021 kello 17.00-18.30 Teams-tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua tarveselvitysluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Väylävirasto

Julkaistu 05.05.2021