Hyppää sisältöön

Kutsu vuorovaikutukseen : Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa.

Ratasuunnitelma koskee Tervolan ja Keminmaan kunnissa sijaitsevien tasoristeysten välillä Kukkosentie - Lehto tasoristeysturvallisuuden parantamista. Tasoristeykset sijaitsevat Laurila - Rovaniemi rataosalla ratakilometrivälillä 886+371 (Kukkosentie) - 898+226 (Lehto).

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Lisätietoa hankkeesta on saatavilla hankesivuilta osoitteesta https://vayla.fi/tasoristeysohjelma/kukkosentie-lehto-tervola-keminmaa

Suunnitelman vuorovaikutus järjestetään verkossa.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 12.05.2021 kello 17.30-19.30 Teams- tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa

www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väyläviraston projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, puhelin 029 534 3891 ja [email protected].

Väylävirasto

Julkaistu 04.05.2021