Hyppää sisältöön

Kutsu tiesuunnitelman esittelytilaisuuteen (verkko-osoitteessa) : Mt 8460 parantaminen Jokikylän kohdalla, Oulu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa "Maantien 8460 parantaminen Jokikylän kohdalla" Oulun kaupungin alueella. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta maantiellä 8460 (Kiiminkijoentie). Silta uusitaan nykypaikalleen ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Koivulantie – Haukiväylä. Lisäksi parannetaan maanteiden 8460 ja 848 (Haukiväylä) liittymäjärjestelyä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 5.11.2020 alkaen verkko-osoitteessa:

https://vayla.fi/mt-8460-parantaminen-jokikylan-sillan-kohdalla-oulu ja niitä esitellään asukkailla, maanomistajilla ja muille asiasta kiinnostuneille to 12.11.2020 klo 17.00 – 18.30 Teams-tapahtumassa, joka tallennetaan. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Ely-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste

Lisätietoja antavat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, [email protected]

Oulun kaupunki, katumestari Seppo Kuoppala, puh.  044 703 2110, [email protected]

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Merja Sivonen, puh. 0400 876 465, [email protected]

Julkaistu 05.11.2020