Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ville Koskenkorva

  • 0295 037 061

Oulun kaupunki

Katumestari

Seppo Kuoppala

  • 044 7032 110

Mt 8460 parantaminen Jokikylän sillan kohdalla, Oulu

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman maantielle 8460 (Kiiminkijoentie) Jokikylän sillan kohdalle. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Suunnittelukohteena on Kiiminkijoen ylittävä Jokikylän silta maantiellä 8460. Silta uusitaan nykyiselle paikalleen ja maantien varteen sillan eteläpuolelle suunnitellaan uusi jalankulku- ja pyörätie välille Koivulantie - mt 848 (Haukiväylä).

Lisäksi parannetaan maanteiden 8460 ja 848 liittymäjärjestelyjä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2020. Suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia esiteltiin yleisölle ja suunnitelmia koskevaa palautetta otettiin vastaan syksyllä 2020 järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Tiesuunnitelma valmistui marraskuussa 2021. Tiesuunnitelman valmistuttua se oli nähtävillä 30 vrk ajan. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Traficom antoi tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen tammikuussa 2022.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelma talvella 2022.  Hanke toteutetaan vuosien 2022-23 aikana. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 3,5 milj. € (alv 0%).

 

Työnaikaisen ohitustien rakentaminen käynnissä.