Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahankkeen maastotutkimukset käynnistyvät

Julkaistu 24.9.2021 9.05

 

Kupittaa–Turku-ratahankkeen maastotyöt alkavat maastotutkimuksilla, joihin sisältyy mittauksia ja maaperätutkimuksia. Tutkimukset käynnistyivät viikolla 38 ja ne saadaan päätökseen maaliskuun 2022 lopulla. Tutkimukset sijoittuvat pääosin Väyläviraston ja Turun kaupungin omistamille alueille.

”Maastotutkimuksilla täydennetään ja päivitetään aiemmissa suunnitteluvaiheissa hankittuja tietoja rakentamissuunnittelua varten”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Maastotutkimuksia tehdään karttaan merkityillä sinisillä alueilla.

Tutkimustyöt aloitetaan Turun aseman henkilöratapihalta sekä Tampereen ja Helsingin suuntien raiteiden liitoskohdasta. Myöhemmin tutkimuksia tehdään koko hankealueella useammassa paikassa samanaikaisesti. Maastossa liikkuu sekä mittaushenkilöstöä että kalustoa, kuten tela-alustaisia maaperätutkimusvaunuja. Maastotutkimuksista vastaavat Taratest Oy ja Mitta Oy.

Työt sijoittuvat pääosin Väyläviraston ja Turun kaupungin omistamille alueille. Maaperätutkimustöistä saattaa aiheutua jonkin verran melua ja rautatiealueella töitä tehdään myös öisin junaliikenteen sallimissa työraoissa.

Tutkimukset tuottavat tarkkaa tietoa rakentamissuunnittelun pohjaksi

Mittauksilla selvitetään nykyisten raiteiden, maanpinnan, siltojen ja muiden rakenteiden sijainti suunnittelun lähtötiedoksi. Mittauksissa hyödynnetään muun muassa GPS- ja takymetrikalustoa. Lisäksi suunnittelussa käytetään Turun kaupungin keväällä 2021 teettämää laserkeilausaineistoa.

Maaperätutkimuksissa rakennekerrosten ja pohjamaan ominaisuuksia selvitetään kairaamalla ja ottamalla maanäytteitä monitoimikairavaunulla.

Lisätietoja:

Erkki Mäkelä, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3822, [email protected]

Seuraa hanketta:

vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke 

Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat.. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2024.

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.