Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Ympäristökoordinaattori Anna-Maria Teuho – ”Hankkeessa on mietitty ympäristöasioita alusta asti”

Julkaistu 14.5.2024

Tässä juttusarjassa raotamme hanketoimiston ovea ja kerromme Kupittaa–Turku-ratahankkeen rautaisista asiantuntijoista. Tällä kertaa artikkelissa hanketta ja arkeaan avaa hankkeen ympäristökoordinaattori Anna-Maria Teuho hankkeen rakennuttajakonsultti Rejlers Finland Oy:stä.

Ympäristönäkökulmat ovat suuressa roolissa Kupittaa–Turku-ratahankkeen kaltaisessa laajassa hankkeessa. Hanke tarvitsee monenlaisia lupia, ympäristöön liittyvien selvitysten ja suunnitelmien on oltava viimeisen päälle, ja työn laatua seurataan koko hankkeen ajan.

Muun muassa näistä huolehtii omalta osaltaan hankkeen ympäristökoordinaattori Anna-Maria Teuho hankkeen rakennuttajakonsultti Rejlers Finland Oy:stä.

”Hankkeessa on mietitty ympäristövaikutuksia aivan alusta asti – muun muassa vesistöjä, maaperää, melua, päästöjä, pölyä ja niin edelleen”, Teuho kertoo. 

”Olemme myös sitoutuneet ympäristöministeriön Päästöttömät työmaat green deal -sopimukseen, jonka tarkoituksena on vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista. Yksi tehtävistäni on seurata säännöllisesti työmaatoimintojen osalta ja urakoitsijoiden työmaakalustoa, miten tavoitteisiin päästään.”

Ympäristöasioiden lisäksi Teuhon tontille kuuluvat hankkeen aikaiset vaikutukset Turun henkilöratapihan VAK-ratapihatoimintoihin. Tämä tarkoittaa muun muassa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää riskienhallintaa hankkeen aikana sekä vuoropuhelua hankkeen osapuolten, esimerkiksi pelastusviranomaisten kanssa. Turun tavararatapiha saa valmistuttuaan VAK-statuksen, jonka eteen Teuho tekee yhteistyötä Väyläviraston kanssa.

 

Yhteistyötä urakkarajojen yli

Isossa hankeorganisaatiossa on paljon sidosryhmiä. Anna-Maria Teuhon lähimmät työparit vaihtuvat sen mukaan, minkälaisia tehtäviä hän hoitaa. Esimerkiksi hankkeen urakoitsijoilla, jotka tekevät käytännön työt kullakin työmaalla, on erikseen ympäristöasioista vastaavaksi nimetty henkilö.

Teuho osallistuu säännöllisesti työmaiden kokouksiin ja pitää yhteyttä hankkeen turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi hän koordinoi ulkopuolisten asiantuntijoiden töitä: näihin kuuluvat muun muassa Aurajoen vesistön laaduntarkkailun näytteenotot sekä hankkeen rakentamistöiden aikana mahdollisesti löytyvien pilaantuneiden maa-ainesten näytteenotot.

”Hankkeella on apunaan asiaan erikoistunut palveluntuottaja, Villi vyöhyke ry, joka kerää uhanalaisten ja huomionarvoisten kasvilajien siemeniä ja huolehtii siementen kylvöstä uusille paahdealueille. Myös kyseisen työmaan rakennuttajakonsultilla on tärkeä rooli, sillä hän on ollut mukana töiden yhteensovituksessa pohtimassa, mitä urakoitsijan pitää tehdä ennen kuin siemenet päästään kylvämään”.

Teuho kuvailee työtään hektiseksi, vaativaksi ja todella mielenkiintoiseksi. Rautaiset organisointitaidot ovat työssä enemmän kuin tarpeen.

”Kun on paljon asioita työpöydällä, kaikkea ei välttämättä aina ehdi tai muista ottaa huomioon. Onneksi  hankkeessa voi aina kysyä apua muilta. Tässä ollaan ihan hyvässä kauhun tasapainossa”, hän nauraa.

 

Liikunta antaa energiaa

Anna-Maria Teuho on tehnyt vahvan konsulttiuran asiantuntijan roolissa. Hän on aiemmin hoitanut turvallisuus- ja riskienhallintatehtäviä teollisuusalalla, ja viime vuosina ratasuunnittelun parissa.

Porin kasvattina hän aloitti uransa Outokumpu Poricopperissa, nykyisessä Luvata Oy:ssä.

”Olin opiskeluaikana kesät töissä Outokummulla tuotannossa suprajohdinyksikössä, ja tein insinöörityönikin sinne. Porista tie on vienyt pääkaupunkiseudun kautta Tampereelle”, Teuho kertoo.

Vauhdikkaan työn vastapainoksi Teuho viettää vapaa-aikaansa liikunnan parissa. Hän aloitti ratsastuksen kolmisen vuotta sitten ja käy nykyään sekä este- että koulutunneilla. Lisäksi lajivalikoimaan kuuluvat laskettelu, joukkuevoimistelu ja jazztanssi.

”Liikkuminen nollaa ajatuksia ja antaa uutta energiaa. Tosin kiireisen työpäivän jälkeen täytyy pitää pieni tauko ennen illan harrastuksia, muuten ei pysy koreografiassa”, hän nauraa.

 

Seuraa hanketta: 

https://vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Kupittaa–Turku-ratahankkeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2026. Hanke on saanut tukea Euroopan unionilta sekä suunnitteluun että rakentamiseen.