Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Turun tavararatapihan urakka käynnistyi

Julkaistu 30.4.2024 11.45

 

Turun tavararatapihan parantamistyöt käynnistyivät huhtikuun lopussa. Urakan myötä tavararatapiha kokee merkittäviä muutoksia: vanhat raiteet ja vaihteet puretaan ja korvataan uusilla. Rata-alue laajenee uusien raiteiden myötä ja koko alue aidataan turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha siirretään nykyisestä sijainnistaan tavararatapihalle.

Urakan toteutuksen aikana tehdään töitä, jotka voivat aiheuttaa melua ja tärinää. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi louhintatyöt. Näistä töistä tiedotetaan alueen asukkaita erikseen. 

”Työmaaliikenne alueella tulee lisääntymään, joten kehotamme tarkkaavaisuuteen työmaa-alueen lähistöllä liikuttaessa”, projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta muistuttaa.

Työt eivät aiheuta merkittäviä liikennejärjestelyjä.

Turun tavararatapihan urakan on tarkoitus valmistua marraskuuhun 2025 mennessä.

Lisätietoja:
Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, [email protected]
Turun kaupunki, projektijohtaja Antero Mäkilä, p. 040 828 0284, [email protected]

Liikennejärjestelyjä ja opasteita koskevat lisätiedot:
Rejlers Finland, rakennuttajakonsultti Tarja Kinnunen, p. 040 184 1687, [email protected]

Seuraa hanketta: 
vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Kupittaa–Turku-ratahankkeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen rakennustyöt sijoittuvat vuosille 2021–2026.  Hanke on saanut tukea Euroopan Unionilta sekä suunnitteluun että rakentamiseen. 

CEF-logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.