Hyppää sisältöön

Kupittaa–Turku-ratahanke: Koulukadun alikulkusillan purkaminen alkaa heinäkuussa

Julkaistu 29.6.2023 12.05

 

Koulukadun liikennejärjestelyiden kartat

Elinkaarensa päähän tullut Koulukadun alikulkusilta puretaan vaiheittain alkaen heinäkuussa 2023. Sillan purkutöistä koituu liikennejärjestelyjä ajoneuvoliikenteelle, jalankulkijoille ja pyöräilijöille vuoteen 2025 asti. Rakentamistyöt ovat välttämättömiä, jotta turvallinen liikennöinti alueella varmistetaan uuden sillan myötä. Kun nyt jaksamme näitä melu- ja liikenteen häiriöitä, lopputulos palkitsee. Rakennamme esteettömämpää, turvallisempaa ja sujuvampaa kaupunkia sekä rataliikennettä. 

Purkutyöt ja rakentaminen tehdään vaiheittain. Eteläinen puolikas sillasta uusitaan kesään 2024 mennessä, ja pohjoinen puolikas sillasta uusitaan syksyyn 2025 mennessä. Töiden aikana tulee myös sellaisia liikennejärjestelyitä, jotka eivät ole täysin karttakuvavaiheiden 1–3 mukaisia. Näistä tiedotetaan erikseen. Purkutyöt alkavat heinäkuun 2023 loppuun mennessä.

Rakentamistöiden aikana tehdään liikennejärjestelyjä, jolloin osa Koulukadun ajokaistoista sekä nykyinen jalankulun- ja pyöräilynväylä ovat ajoittain pois käytöstä vuosien 2023–2025 aikana. 

Ruuhkien välttämiseksi autoilijoita suositellaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Koulukadun sijaan rakentamistöiden aikana.

Sillan rakentamis- ja purkutyöt aiheuttavat myös ajoittaista melua ympäristöön. Osa töistä tehdään mahdollisesti yöaikaan, jolloin liikenne on vähäistä. Meluavan työn tekemistä yöaikaan pyritään välttämään. Pahoittelemme sillan purkamistöistä koituvaa häiriötä ja kiitämme jo etukäteen asukkaita pitkämielisyydestä.

”Rakennamme purkutöiden jälkeen elinkaarensa päähän tulleen alikulkusillan tilalle uuden sillan. Uudella alikulkusillalla varmistetaan turvallinen liikennöinti tulevaisuudessa Turun henkilöratapihan, Iso-Heikkilän ratapihan ja Turun sataman välillä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä.  

Lisätietoja:
Rejlers Finland Oy, rakennuttajakonsultti Olli Rantanen, p. 040 766 6088, [email protected]
Turun kaupunki, projektijohtaja Antero Mäkilä, p. 040 8280284, [email protected]
Väylävirasto, projektipäällikkö Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822, [email protected]

Seuraa hanketta: 
vayla.fi/kupittaa-turku-ratahanke
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Kupittaa–Turku-ratahankeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa raideliikennettä koko Varsinais-Suomessa ja Rantaradalla. Lisäksi hanke mahdollistaa osaltaan Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttamisen. Ratapihoilla tehtävien muutostöiden ansiosta Turun asemanseudulla vapautuu maata alueen kehittämiseen ja rautatieaseman henkilölaiturialueen turvallisuus ja esteettömyys paranevat. Hankkeen työt ajoittuvat vuosille 2021–2026. Hanke on saanut tukea Euroopan unionilta sekä suunnitteluun että rakentamiseen. 

CEF-logo

Julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Liitteet