Hyppää sisältöön

Kouvola valittiin vuoden 2019 Digiroad-kuntaylläpitäjäksi

Julkaistu 2.3.2020

Kouvolalla on ollut aktiivinen ote tiekuntien aktivointiin ja tiedotukseen. Eri toimijoiden välisen yhteistyön ansiosta Kouvolasta ilmoitettiin Digiroadiin yli 60% alueen yksityistieverkosta.

Kuva Kouvolan yksityistiestä

Vuosi 2019 oli kiireen ja muutoksen aikaa Väylän Digiroad-tietojärjestelmälle. Vuoteen mahtui paljon uudistuksia, joista yksi Digiroad-operaattoria työllistävimmistä oli uusi yksityistielaki.

Kunnat ovat Digiroadin tärkein sidosryhmä. Kuntien tärkeän roolin vuoksi haluttiin huomioida heidän mittavaa työtä Digiroadin ajantasaisuuden edistäjinä.

Ylläpitäjien uurastuksella mahdollisestaan esimerkiksi ajantasainen aineisto jatkokehittäjille, kuten navigaattorivalmistajille ja pelastusviranomaisille, jotka puolestaan tekevät töitä turvallisemman ja sujuvamman huomisen puolesta.

-Haluamme uudelle vuosikymmenelle astuessa kiittää kuntia heidän uurastuksistaan. Vuoden 2019 Digiroad-kuntaylläpitäjä onkin omalla toiminnallaan tehnyt merkittäviä tekoja Digiroadin aineiston kehittämiseksi ja näin edesauttanut mittavien muutosten toteutumista, kertoo Väylän Digiroad-järjestelmävastaava Matti Pesu valinnan taustoista.

AKTIIVISTEN KUNTIEN JOUKOSTA OLI VAIKEA VALITA

Valinta vuoden 2019 kuntaylläpitäjäksi ei ollut helppo.

-Suomessa on monta kuntaa, jotka aktiivisesti ylläpitävät Digiroad-aineistoa. Tutkimme tarkasti muutostilastoja ja huomasimme lopulta, että eräs kunta erottui joukosta aktiivisen kehittämisaktiivisuutensa lisäksi myös yksityisteiden ilmoitusprosentissa, kertoo Siiri Fagerlund Digiroad-operointitiimistä.

Vuoden 2019 Digiroad kuntaylläpitäjäksi valittiinkin Kouvola, jossa on tehty aktiivista työtä yli 800 tiekunnan aktivoinnissa. Kunnan oma aktiivisuus on tuottanut tulosta ja näkyy koko Suomen tasolla merkittävänä ilmoitusprosenttina: yli 60% Kouvolan reilusta 2000 yksityistiekilometristä ilmoitettiin vuoden 2019 aikana Digiroadiin.

Koko Suomen ilmoitusprosentti oli noin 25.

Kouvolassa tehty tiekuntien tiedotus on tärkeää myös siksi, että yksityisteiden tiedot saadaan Digiroadiin vain yksityistiekunnilta.

-Toistaiseksi kunnat ovat tärkein linkkimme yksityistiekuntien tavoittamisessa. Kouvolan omalla aktiivisuudella ja tahtotilalla on ollut selkeästi merkitystä siinä, että näinkin moni tiekunta on aktivoitunut, Fagerlund selittää.

KOUVOLA - MILTÄ NYT TUNTUU?

Kouvolassa ollaan kiitollisia nimityksestä.

-Tuntuu hienolta, että tiekuntamme ovat olleet aktiivisia ja tiedotuksemme on mennyt perille. Kiitos siis tiekunnille! kiittelee Ritva Järvinen Kouvolan kaupungilta.

Tiekuntia on Kouvolassa aktivoitu, tiedotettu ja tavoitettu monin eri tavoin. Tavoitetilana onkin ollut tiekuntien käytäntöjen päivittäminen yksityistielain mukaiseksi toiminnaksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

-Sähköisen tiedottamisen lisäksi järjestimme asiantuntijoiden pitämiä infotilaisuuksia tiekunnille. Tarvittaessa olemme auttaneet ja tehneet yhdessä tiekunnan kanssa ilmoitukset kuntoon. Myös Kymenlaakson Kylien koulutusprojekti on lisännyt tietoisuutta tiekuntien velvollisuuksista, Järvinen kertoo.

Merkittävän panoksen ovat Järvisen mukaan antaneet myös Kouvolan alueella toimivat yhdeksän tieisännöitsijää.

Motivaattorina aktiivisessa tiedottamisessa ovat toimineet halu auttaa tiekuntia asioiden sujuvoittamiseksi sekä yleisesti uudet asiat, jotka ovat toisinaan tuntuneet myös haastavilta. Tällä hetkellä Kouvolassa kuitenkin suunnataan katse innokkaina tulevaisuuteen. Seuraavat askeleet ovat jo tiedossa:

-Tänä vuonna panostamme Digiroadiin pitämällä tietojamme ajantasaisena. Jatkamme myös edelleen informointia sekä yhteistyötä tiekuntien kanssa. Yhteistuumin eteenpäin!

 

Digiroad on Väylän avoin, kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad tarjoaa yhtenäisen ja ilmaisen liikenneverkkoa kuvaavan tietoaineiston.  
Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä sekä valtioneuvoston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003). Ylläpidosta vastaavat kunnat ja ELY-keskukset yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Digiroadin etusivulle


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.