Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Myllykosken seisakkeen urakka on alkanut

Julkaistu 08.04.2020

Väylän Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen Myllykosken seisakkeen urakan rakennustyöt on aloitettu. Urakoitsijaksi on valittu Kreate Rata Oy.

Rakennustyöt käynnistettiin työmaan perustamisella. Huhti-toukokuussa aloitetaan parkkialueen, väliaikaisten matkustajalaiturien muutostyöt sekä jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksien rakentaminen. Tilapäinen matkustajalaituri ja kulkuyhteydet otetaan käyttöön huhtikuun lopulla. Laiturikuja poistuu ja matkustajien kulku laiturille tapahtuu Myllykosken keskustan puolelta.

Myllykosken nykyisen seisakkeen laiturit uusitaan urakassa siten, että alikulkureitti laiturilta toiselle toteutuu olemassa olevan Rautakorventiellä sijaitsevan Myllykosken alikulkusillan kautta. Vanhojen matalien laiturien tilalle rakennetaan korkeat, esteettömyysvaatimukset täyttävät laiturit ja nykyinen laituripolku poistetaan seisakkeiden väliltä. Urakassa korjataan myös Myllykosken alikulkukäytävän rakenteita.

Rakentamisen aiheuttamat muutokset liikenteeseen ja lähiympäristöön

 Urakassa tehtävät varsinaiset rataan kohdistuvat työt aloitetaan toukokuun puolessavälissä.

- Radanrakennustöitä, kuten esimerkiksi massanvaihtoja ja radan päällysrakenteen töitä, tehdään osittain viikonlopuille sovitetuissa pidemmissä liikennekatkoissa. Työt aiheuttavat valitettavasti melua lähiympäristöön. Huhti-toukokuussa rakennettavien jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksien pontitustyöt aiheuttavat nekin melua. Pahoittelemme Myllykosken seisakkeen käyttäjille ja lähialueen asukkaille yleisesti töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Miia Kari Väylästä. 

Myllykosken urakka valmistuu loppuvuodesta 2020 

Uusia laiturialueita päästään rakentamaan kesäkuussa. Heinäkuussa aletaan asentaa puolenvaihtovaihteita. 

- Syksyllä teemme viimeistely- ja pinnoitustöitä. Myllykosken seisakkeen alueelle rakennetaan lisäksi uudet aidat ympärille. Myllykosken taajamassa tulee olemaan tavallista enemmän työmaaliikennettä rakentamisen aikana, joten toivomme alueen asukkailta erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikuttaessa, työpäällikkö Tero Inkala Kreate Rata Oy:stä pyytää.

Urakan päätyövaiheet on aikataulutettu valmistumaan lokakuussa 2020.

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke lyhyesti

Välillä Kouvola-Kotka/Hamina uusitaan muun muassa radan päällysrakennetta useissa kohteissa, jotta nykyinen palvelutaso saadaan säilytettyä. Akselipainonnostoon liittyen hankkeessa uusitaan rumpuja, siltoja sekä korjataan painuma- ja tärinäkohteita. Myös sähkörataa sekä muuntajia uusitaan muuttuvan raiteiston ja kasvavan tehontarpeen myötä. Lisäksi koko hankealueen turvalaitteet ja asetinlaitteet uusitaan kaapelireitteineen, kaapelointeineen sekä asetinlaitetiloineen.

Eduskunta myönsi vuonna 2019 toisessa lisätalousarviossa Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantamiseen 98 miljoonan euron sopimusvaltuuden. Tavoitteena on, että hanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2025. Hankkeesta vastaa Väylä.

  

Lisätietoja:

Miia Kari, projektipäällikkö, 0295 34 3111, [email protected]

 

Liite:

Matkustajalaitureiden muutokset Myllykosken seisakkeella

 

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata

 

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen käynnistyy 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.