Hyppää sisältöön

Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Kouvola-Inkeroinen-välillä otetaan käyttöön uusi liikennepaikka

Julkaistu 24.06.2020

Pitkäkallion liikennepaikka Kouvolan Myllykoskella otetaan käyttöön. Uusi liikennepaikka mahdollistaa kaksisuuntaisen suojastetun liikenteen käynnistämisen Kouvola-Inkeroinen-rataosuudella. Liikennepaikka otetaan käyttöön 27.6. – 28.6. välisenä yönä.

Suojastettu rataosatarkoittaa rataosaa, jonka liikennepaikkavälit on jaettu useampaan suojastusväliin. Liikenteenohjausjärjestelmä valvoo suojastusvälien vapaanaoloa. Yhdellä suojastusvälillä voi olla vain yksi juna kerrallaan. Suojastus mahdollistaa useamman junan kulkemisen peräkkäin liikennepaikkojen välillä.

”Rataosuudelle on rakennettu väliaikainen asetinlaite, joka mahdollistaa muun muassa junankulunvalvonnan rataosalla molempiin liikennöintisuuntiin. Asetinlaite lisää rataosan kapasiteettia ja parantaa työmaan turvallisuutta,” kertoo Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeen projektipäällikkö Miia Kari Väylävirastosta.

Seuraavassa käyttöönottovaiheessa elokuussa otetaan käyttöön Pitkäkallion liikennepaikan vaihteet, jotka osaltaan lisäävät rataosan kapasiteettia ja mahdollistavat puolenvaihdon liikennepaikalla. 

 

Lisätietoja:

Miia Kari, projektipäällikkö, Väylävirasto, 0295 34 3111, [email protected]

Sakari Nieminen, projektipäällikkö, Väylävirasto, 029 534 3825, [email protected]

 

Seuraa hanketta netissä: https://vayla.fi/kouvola-kotka-hamina

Seuraa hanketta Facebookissa: https://www.facebook.com/kouvolakotkahaminarata

 

Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia. Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin. Rakentaminen käynnistyy 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

 

 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.