null
null Korjausvelan vähentäminen ja digitalisaatiohanke esillä INFRA 2016 -tapahtumassa

Korjausvelan vähentäminen ja digitalisaatiohanke esillä INFRA 2016 -tapahtumassa

Julkaistu 09.03.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto oli mukana 8.3. järjestetyssä INFRA 2016 -tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa. Esillä olivat korjausvelan vähentäminen sekä Liikenneviraston digitalisaatiohanke.

Liikenneviraston ylijohtaja Mirja Noukka piti tapahtumassa puheenvuoron liikenneväylien korjausvelan vähentämisestä. Liikenneväylien korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelan vähentämiseen on kohdistettu 600 miljoonan euron lisärahoitus vuosille 2016–2018. Korjausvelka käsittää huonokuntoiset väylät ja niiden rakenteet sekä tekniikaltaan vanhentuneet varusteet ja laitteet.

Korjausvelkaohjelma on koostettu asiakkaita, erityisesti elinkeinoelämää, kuullen. Kohteiden valinnassa on käytetty kriteereinä asiakastarpeita, korjausvelan hallintaa sekä digitalisaation ja uusien palvelujen edistämistä. Tie- ja rataverkon korjausvelka ovat samaa suuruusluokkaa, kun taas vesiväylillä korjausvelkaa on selvästi vähemmän.

- Korjausvelkaohjelman taustaksi on käyty mittavaa vuoropuhelua. Olemme saaneet hyvää palautetta ohjelmasta sekä valituista kohteista. Toki lisätoiveitakin on esitetty, sillä eihän lisärahoitus kaikkeen riitä, Noukka muistuttaa.

Digitalisaatiohankkeesta tukea väylien kunnossapitoon

Korjausvelkaohjelmaan kuuluvasta rahoituksesta osa kohdistuu Liikenneviraston kolmivuotiseen digitalisaatiohankkeeseen. Uuden teknologian avulla pystytään tehostamaan toimintaa ja esimerkiksi puuttumaan korjausta vaativiin kohteisiin aiemmin.

- Digitalisaatiota viedään aika voimallisesti eteenpäin. Emme voi laskea pelkästään lisärahan varaan, vaan meidän täytyy keksiä myös keinoja, joilla väylien korjaustoimia voidaan ennakoida nykyistä paremmin. Mitä parempi tieto meillä on, sitä paremmin voimme korjaustoimiakin kohdentaa, painotti Noukka puheenvuorossaan.

Digitalisaatiohanke pyrkii parempaan tiedon keräämiseen, hallintaan ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Liikenneviraston hankepäällikkö Markus Melander esitteli digitalisaatiohanketta omassa puheenvuorossaan INFRA 2016 -tapahtumassa. Melanderin mukaan digitalisaatiossa on kyse juuri siitä, että työskentelytavat ja prosessit voivat uudistua.

- Liikennevirastolla on paljon tietoa ja rakennamme perustukset muille toimijoille esimerkiksi avaamalla tietoa kaikille saatavaksi. Haluamme haastaa muita toimijoita mukaan tekemään kokeiluja ja etsimään ratkaisuja.  Emme voi tehdä kaikkea yksin vaan tarvitsemme yhteistyötä prosessien kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, sanoo Melander.

Suurin osa digitalisaatiohankkeen osahankkeista on suunnitteluvaiheessa, joten konkreettiset ehdotukset ovat erittäin tervetulleita. Digitalisaatiohankkeeseen kuuluu kuusi osahanketta, joita ovat liikenne- ja liikkumistiedot, rataverkon kapasiteetinhallinta, tieverkon ennakoiva kunnonhallinta, rataverkon ennaltaehkäisevä kunnonhallinta ja ylläpitojärjestelmät, merenkulun älyväylä ja asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi.

Lue lisää korjausvelkaohjelmasta

Lue lisää digitalisaatiohankkeesta

Lisätiedot:

Ylijohtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto, puh. 029 534 3024
Hankepäällikkö Markus Melander, Liikennevirasto, puh. 029 534 3611