Hyppää sisältöön

Kontiomäki–Pesiökylä-radalla tehdään turvallisuutta parantavia tasoristeysmuutoksia

Julkaistu 6.5.2024 12.42

 

Paltamossa sijaitsevan Kontiomäen ja Suomussalmen Pesiökylän välisen rataosan parannushankkeessa on kesän lähestyessä käynnistymässä useita rakennusurakoita. Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus toteutettiin vuosina 2021–2023. Tänä vuonna radalla tehdään muiden urakoiden lisäksi erityisesti liikenneturvallisuutta parantavia tasoristeysmuutoksia.  Hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kontiomäki–Pesiökylä-rataosalla toteutetaan kesän aikana tasoristeysturvallisuutta parantavia muutoksia, joilla on vaikutuksia tienkäyttäjille. Nyt toteutettavat muutokset koskevat 29:ää rataosalla sijaitsevaa tasoristeystä, joista 8 poistetaan. Kokonaan poistettavat tasoristeykset sijaitsevat Ristijärvellä (Keränen, Tuliharju, Mäntymäki, Ojamäki, Kirnula, Kalliokoski I), Hyrynsalmella (Kymi Oy) ja Suomussalmella (Ronkainen). Tasoristeykset poistetaan käytöstä vasta sen jälkeen, kun korvaavat tieyhteydet on rakennettu. Lisäksi Ristijärvelle rakennetaan yksi uusi jalankulun ja polkupyöräilyn mahdollistava tasoristeys.

”Muiden hankealueen tasoristeysten liikenneturvallisuutta lisätään parantamalla risteävien teiden linjauksia, odotustasanteita ja näkemäolosuhteita. Hyrynsalmen Hallantiellä sijaitseville Pihkalan ja Hyrynkangas II:n tasoristeyksille rakennetaan myös puolipuomilaitokset, joissa on tien keskikohtaan ulottuvien puomien lisäksi tieopastimet ja varoituskello”, kertoo projektipäällikkö Vesa Pakarinen.

Tasoristeyksiin liittyvät tiejärjestelyt alkavat toukokuun aikana Hyrynsalmelta. Siirrettäviin ja poistettaviin tasoristeyksiin asennetaan toimenpiteistä kertovat tiedotetaulut. Tasoristeykset pyritään pitämään auki myös rakennustöiden aikana. Yksittäisen tasoristeyksen sulkeminen voi kuitenkin olla tarpeellista ja tuolloin sille osoitetaan korvaava kiertoreitti. Työt etenevät hankealueella vaiheittain ja valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Tasoristeystöiden lisäksi hankkeessa on käynnissä myös useita muita urakoita

Hyrynsalmen puunkuormausalueen valaistus rakennetaan kesän aikana. Valaistuksen uusiminen on tarpeellista turvallisten työskentelyolosuhteiden parantamiseksi kuormausalueella.

Pesiökylän uusi raakapuuterminaali otettiin käyttöön viime vuonna. Tänä vuonna Pesiökylässä uusitaan ratapihan radan alusrakenteet. Työ suoritetaan pääosin toukokuun aikana.

Rataosan turvalaitteiden rakentaminen valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Turvalaitteet otetaan käyttöön lokakuun aikana, jolloin junien nykyinen nopeusrajoitus nostetaan 50 kilometristä 80 kilometriin tunnissa. Tasoristeysten käyttäjien tulee huomioida junien kasvanut nopeus koko rataosalla.

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2024.