Hyppää sisältöön

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen ja Paraisten kaupunki: yhteistyötä turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta

Julkaistu 26.10.2023

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen on Paraisten kaupungille merkittävä ja odotettu hanke, sillä sillat toimivat ainoana maantieyhteytenä mantereelle. Kaupunki ja hanke tekevät jatkuvaa yhteistyötä, jotta lopputulos olisi mahdollisimman onnistunut alueen asukkaille ja siellä liikkuville.

Siltojen kautta kulkee kaikki Paraisten kaupungin liikenne, teollisuuden kuljetukset sekä etenkin kesäisin suuri määrä matkailijoita. Hankealue onkin kansallisesti vertailtuna erittäin vilkkaasti liikennöity: keskivuorokausiliikennemäärä on noin 11 000 ajoneuvoa ja määrän on ennustettu nousevan lähivuosikymmeninä noin 30 prosenttia.

”Molemmilla silloilla on Paraisten kaupungille valtava merkitys ja niiden kunto on ollut esillä pitkään. Kuulumme Turun työsskäyntiliikenteeseen ja pendelöinti molempiin suuntiin on todella isoa. Lisäksi kesäaikaan matkailijat nostavat liikenteen määrää vielä entisestään. Hanke on siis erittäin odotettu ja olen iloinen, että nyt ollaan konkreettisessa rakennusvaiheessa”, sanoo Paraisten kaupungin kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin.

Varautumista pitkällä tähtäimellä

Paraisten kaupunki kuuluu Saariston rengastiehen, jonka lisäksi siltojen takana sijaitsee suuri teollisuuden keskittymä. Alueella kulkee runsaasti liikennettä aina ajoneuvoista polkupyöräilijöihin ja kävelijöihin, joten liikenneturvallisuuden parantuminen on asukkaille ja siellä liikkuville valtavan tärkeä asia.

”Vanha Kirjalansalmen silta on rakennettu 60-luvulla, jolloin kävelijöitä ja pyöräilijöitä ei huomioitu samalla tavalla kuin nykyään. Uuden sillan kohdalla väylät palvelevat aikasempaa paremmin kaikkia kulkijoita ja sillan huolto on myös otettu huomioon siten, ettei liikenne ruuhkaudu mahdollisista huoltotöistä. Suunnittelussa ollaan siis varauduttu myös pitkäntähtäimen tarpeisiin”, Saaristo-Levin kertoo.

Raskaiden kuljetusten turvaaminen on puolestaan tärkeää myös kansallisesta näkökulmasta katsottuna, sillä siltojen takana sijaitseva rakennustuoteteollisuuden keskittymä on yksi Suomen suurimpia. Paraisilla louhittavan kalkin jalosteita viedään Etelä-Suomen rakennustyömaille, jonka lisäksi kalkkia käytetään esimerkiksi vedenpuhdistuksessa ja elintarviketeollisuudessa.

”Siltojen kunnolla ja raskaiden kuljetusten onnistumisella on erittäin suuri merkitys kansalliselle huoltovarmuudelle, sillä kalkkisuoni on paikkasidonnainen eikä sitä voi ulkoistaa muualle”, Saaristo-Levin painottaa.

Työsilta ja teräspalkkeja, vanha silta työsillan vieressä.

Kuvateksti: Uusi Kirjalansalmen silta rakentuu vanhan sillan viereen. 

Yhteispelillä eteenpäin

Paraisten kaupunki ja allianssi ovat tehneet aktiivista yhteistyötä hankkeen alusta asti. Yhteistyön siemeniä on kylvetty Saaristo-Levinin mukaan jo usean vuoden ajan eri toimijoiden kesken, kun hankkeen tarpeellisuudesta on keskusteltu.

”Oma roolini on ollut niin sanotusti asian esilläpitäjä ja olen toiminut linkkinä kaupungin ja muiden toimijoiden välillä. Yhteistyötä on tehty muun muassa Ely-keskuksen, Väyläviraston sekä ministereiden kanssa pitkin matkaa. Tähän liittyy siis valtava määrä toimijoita, koska kyse on isosta ja merkittävästä hankkeesta”, selittää Saaristo-Levin.

Rakennusvaiheen yhteistyössä on korostunut etenkin tekninen yhteydenpito kuten se, mihin vedetään vesijohtoja ja sähköjä. Yhteistyö onkin Saaristo-Levinin mukaan kulkenut laajoista kokonaisuuksista kohti yksityiskohtia – hankkeen suunnittelijoiden kanssa on esimerkiksi neuvoteltu siitä millaiset ratkaisut, kuten meluvallit, sopivat maisemallisesti osaksi rannikkokaupunkia.

”Yhteydenpito kaikkien allianssin osapuolten kanssa on ollut loistavaa. Töitä on tehty avoimessa ja hyvässä hengessä ja vaikeistakin asioista on löydetty kompromisseja yhdessä.”

Liikkumista turvallisin mielin

Turvallisella ja toimivalla liikenteellä on tärkeä merkitys Paraisten kaupungin kehitykselle ja tulevaisuuden näkymille. Liikkumisen sujuvuudella on olennainen painoarvo paikkakunnan houkuttelevuuteen niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta. 

Kulkuyhteyden turvaamisen lisäksi silloilla on myös tärkeä maisemallinen arvo ja side kaupunkilaisten päivittäiseen arkeen. 

”Sillat ovat näkyviä maamerkkejä ja niiden nykyinen kunto on vakava asia, joka huolestuttaa alueen asukkaita. Jo sillä, että päästään huolesta eroon on merkittävä vaikutus kaupunkilaisten päivittäiseen hyvinvointiin”, Saaristo-Levin korostaa.

Hessundinsalmen vanha silta, takana näkyy työsiltaa.

Kuvateksti: Sillat toimivat näyttävinä portteina Saaristoon.