Hyppää sisältöön

Kehä III parantaminen: Vantaankoski–Pakkala-välin kolmannet kaistat otetaan liikenteelle 29. lokakuuta

Julkaistu 29.10.2021 9.05

 

Osana Kehä III:n parannushanketta toteutettavat kolmannet kaistat Vantaankosken ja Pakkalan välillä päästään ottamaan liikenteelle perjantaina 29. lokakuuta. Lisäkaistat helpottavat merkittävästi Kehä III:n vilkkaimmin liikennöidyn tieosuuden ruuhkautumista.

“Noin kolmen kilometrin matkalle rakennetut lisäkaistat Vantaankosken ja Pakkalan välillä sujuvoittavat matkantekoa erityisesti ruuhka-aikoina. Samalla varaudumme kasvaviin liikennemääriin Kehä III:lla”, toteaa projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

Kehä III:n parannushankkeen 3. vaihe alkoi kuluvan vuoden keväällä. Ensimmäisenä valmistuvat Vantaankoski–Pakkala-osuuden työt. Kolmansien kaistojen rakentamisen lisäksi Vantaankosken ja Pakkalan välillä on parannettu joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Samalla korjattiin myös sillan penkereen painuma Nuolitien länsipuolella. Työt valmistuvat suunnitellussa aikataulussa marraskuun loppuun mennessä.

 

Vantaankoski–Pakkala-välin parantaminen sujuvoittaa koko pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä sekä lisää tiekuljetusten ennakoitavuutta

Kehä III yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat. Se on keskeinen väylä kotimaiselle ja kansainväliselle liikenteelle sekä elinkeinoelämän kuljetuksille. Samalla Kehä III on tärkeä väylä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle. Hanke parantaa elinkeinoelämälle tärkeällä reitillä tiekuljetusten ennakoitavuutta ja lyhentää matka-aikaa.

Vantaankosken ja Pakkalan välinen tieosuus on Kehä III:n vilkkaimmin liikennöity; ajoneuvoja tällä pätkällä liikkuu vuorokaudessa jopa 76 000. Liikennemäärän on ennustettu kasvavan lähes 89 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030 mennessä ja ylittävän 100 000 ajoneuvon rajan vuoteen 2050 mennessä. 

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2023

Kehä III:n parannushankkeen 3. vaihe valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin Askiston hankeosan työt saadaan valmiiksi. Askiston kohdalla muun muassa Kehä III:n pohjarakenne kunnostetaan perusteellisesti, minkä lisäksi parannetaan liittymäjärjestelyjä ja uusitaan siltoja.

Hankkeen kustannusarvio on 38,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 30 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin 8,5 miljoonaa euroa. Vantaankoski–Pakkala-välin osalta kustannusarvio on seitsemän miljoonaa euroa. Askiston kohdan kustannusten osuus puolestaan on arviolta 31,5 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 23 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupungin osuus 8,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Antti Koski, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3546, [email protected]
Heikki Haavikko, rakennuspäällikkö, GRK Infra Oy, puh.050 364 0316, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/keha3-parantaminen
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen

Kehä III parantaminen -hankkeen 3. vaiheeseen kuuluu lukuisia Askiston kohdalla sekä Vantaankosken ja Pakkalan välillä toteutettavia parannuksia. Hankkeeseen sisältyy muun muassa kolmansien ajokaistojen rakentaminen Vantaankoski–Pakkala-välille, uuden eritasoliittymän rakentaminen Askistoon sekä tien pohjarakenteen kunnostaminen. Samalla kehitetään kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Melusuojausta parannetaan Askiston kohdalla. Tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä varautua Kehä III:n kasvaviin liikennemääriin. 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta