Hyppää sisältöön

Kehä I:n muutostöitä tehdään Laajalahdessa läpi kesän

Julkaistu 10.06.2020

Lokakuussa 2019 alkaneen Kehä I parantaminen, Laajalahden kohta -hankkeen rakentaminen alkaa lähestyä puoliväliään. Urakoitsijana toimivan GRK Infran rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja tällä hetkellä kaikki hankkeeseen lukeutuvat siltatyöt ovat jo käynnissä. Ruuhkattomamman ja sujuvamman Kehä I:n sekä Raide-Jokerin mahdollistavan hankkeen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2021.

- Työt ovat hyvällä mallilla ja kesän aikana tapahtuu paljon. Kesäkuussa mm. puretaan Kehä I:n vanha linjaus Turvesuontieltä idän suuntaan, rakennetaan Raide-Jokerin penkkaa sekä Laajalahdensolmun risteyssillan siltakantta, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Nirhamo.

Hankkeen eteneminen näkyy maastossa myös jo Kehä I:n uuden linjauksen hahmottumisena sekä parhaillaan asennettavina melusuojauksina, joita hankkeessa rakennetaan yhteensä noin 1,4 kilometriä. Kesällä meluaitojen ja -kaiteiden rakentamista tehdään Valkjärventie - Kurkijoentie välisellä osuudella. 

Heinäkuussa valetaan Raide-Jokerin Räisälänsillan kansi

Loppukesästä on vuorossa siltakansien valuja, jotka ovat merkittäviä vaiheita Kehä I:n liikenteelle ottamista ajatellen. Raide-Jokerin Räisälänsillan siltakansi valetaan heinäkuussa ja Laajalahdensolmun sekä Kurkijoentien siltojen kannet elokuussa. Samalla tehdään myös vanhojen siltojen purkutöitä, kuten Sakkolan alikulkukäytävän läntisen sillan ja Ruukinrannan alikulkukäytävän itäpuoliskon purkamiset.

- Kesän aikana hanke etenee vauhdilla. Sakkolan alikulkukäytävän itäinen silta saadaan liikenteelle ja samalla alueella myös Kehä I siirretään uudelle linjaukselle. Valkjärventien ja Turvesuontien väliset vesihuoltotyöt valmistuvat pääosiltaan elokuussa ja melusuojausta rakennetaan suurimmassa osassa urakka-aluetta, kertoo GRK Infran työmaainsinööri Timo Laitinen.

Katso listaus kaikista hankkeen kesä-elokuussa edistettävistä ja valmistuvista työvaiheista:

https://vayla.fi/keha-i-laajalahti/hankkeessa-tapahtuu 

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo, Väylävirasto, puh. 029 534 3596, [email protected]

Projekti-insinööri Elina Keränen, Väylävirasto, puh. 029 534 3637, [email protected]

Työmaainsinööri Timo Laitinen, GRK Infra Oy, puh. 050 434 2978, [email protected]

 

Raide-Jokeriin liittyvät tiedustelut:

raidejokeri.info/anna-palautetta 

Seuraa hanketta:

Nettisivuillamme www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Kehä I on pääkaupunkiseudun kehämäinen pääväylä, joka yhdistää Espoon Keilaniemen Helsingin Itäkeskukseen. Liikenteen ruuhkautuminen sekä Raide-Jokerin toteuttaminen edellyttävät toimenpiteitä välille Turvesuontie-Turunväylä. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä sekä lasketaan Kehä I:n tasausta. Hankkeen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa.

Liitteet

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.