Hyppää sisältöön

Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusillan alittava liikenne siirretään kiertoreitille sillan vaurioitumisen vuoksi

Julkaistu 2.6.2023 13.22

 

Moottoriajoneuvo törmäsi Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusiltaan maanantai-iltana 29.5. Törmäyksen seurauksena sillan kantavuus ei Väyläviraston selvityksen mukaan ole enää riittävä junaliikenteelle. Kaikki sillan alittava liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreitin kautta tämän viikon aikana. Uusi alikulkusilta on jo rakenteilla osana Väyläviraston Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannushanketta.

Hyrynsalmella sijaitseva Kajaani-Hyrynsalmentien vanha alikulkusilta vaurioitui maanantai-iltana. Junaliikenne sillalla on keskeytetty. Väyläviraston selvityksen mukaan sillan kantavuus ei enää ole riittävä junien liikennöintiä varten. Rata on tärkeä väylä Hyrynsalmen ja Ämmänsaaren raakapuukuljetuksille.

”Vanha radan alittava Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusilta on jo aiemmin päätetty korvata uudella sillalla radan akselipainon nostamisen vuoksi.  Olemme parhaillaan rakentamassa viereen uutta Hyrynsalmentien alikulkusiltaa, joka valmistuu vasta syksyllä. Junien ei ole turvallista ylittää vaurioitunutta siltaa. Tämä vuoksi puramme vanhan sillan kiireellisesti ja siirrämme alittavan liikenteen kiertoreitille. Täytämme vanhan silta-aukon maa-aineksilla ja rakennamme uudet radan päällysrakenteet. Radan kautta kulkee useita raakapuukuljetuksia päivittäin ja se on tärkeä osa elinkeinoelämän liikennejärjestelmää”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen.

Vanha alikulkusilta poistetaan liikennekäytöstä perjantaina 2.6.2023. Vanhatie (mt 8890) katkaistaan liikenteeltä Kajaani–Hyrynsalmentien alikulkusillan molemmilta puolilta ja liikenne ohjataan kiertoreiteille. Radan länsipuolella kiertoreitti kulkee Vanhatietä (mt 8890) Ristijärven kautta. Radan itäpuolella kiertoreitti kulkee Puolangantien (mt 891) ja Viitostien (vt 5) kautta. Tavoitteena on, että junat pääsisivät jälleen liikkumaan tulevan viikonlopun aikana. 

Lisätiedot:

Vesa Pakarinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3149, [email protected]

Lisää hankkeesta:

https://vayla.fi/kontiomaki-pesiokyla

Kontiomäki–Pesiökylä-radan perusparannus -hanke sijoittuu Kainuun maakuntaan Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien alueelle. Rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Hankkeessa perusparannetaan rataa noin 70 kilometrin osuudelta, rakennetaan uusi raakapuunkuormauspaikka Pesiökylään sekä parannetaan tieyhteyksiä kuormauspaikoille. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Liitteet