Hyppää sisältöön

Itärajalla parannetaan rajanylityspaikkojen infraa

Julkaistu 24.03.2020

Tiedotetta muokattu 26.3.2020 klo 10.00

Väylä koordinoi kuutta Euroopan unionin ja Suomen rahoittamaa hanketta, joissa kehitetään rajanylityspaikkojen infrastruktuuria. Työt toteutetaan vuosina 2019–2022.

– Tämän vuoden aikana aloitetaan Imatran, Parikkalan, Raja-Joosepin, Vaalimaan, Vainikkalan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen infrastruktuurin parantaminen, kertoo Väylän projektipäällikkö Jyri Mustonen.

Väylä koordinoi hankkeisiin sitoutuneiden partnerien ryhmää, jossa ovat mukana Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Senaatti-kiinteistöt, alueiden ELY-keskukset, ITMF Oy ja Finrail Oy ja venäläinen Pietarin ja Leningradin alueen liikenteen kehittämislaitos.

Hankkeet ovat osa Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) -hankekokonaisuutta.

Imatralle rakennetaan uusi junien läpivalaisulaite

Imatran rajanylityspaikka on yksi vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen kansainvälisiä rajanylityspaikkoja. Rautatierajanylityspaikka on tilapäisen rajanylityspaikan statuksella, joka mahdollistaa tavarakuljetukset Venäjältä Suomeen.

Vuoteen 2022 mennessä parannetaan Imatran rajanylityspaikan infrastruktuuria ja rakennetaan Tullin uusi junien läpivalaisulaite. Hanke kuuluu ENI CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä yhteistyöohjelmaan.         

Kehittämistöiden budjetti on 5,2 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 4,2 miljoonaa euroa.

Parikkalassa kehitetään tunnistusjärjestelmää ja säteilynmittauslaitteistoa

Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan Parikkalan rajanylityspaikalle vievän tien ja valtatien 6 liittymä sekä toteutetaan Tullille tunnistusjärjestelmä ja Säteilyturvakeskukselle säteilynmittauslaitteisto. Hanke kuuluu ENI CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä yh-teistyöohjelmaan. Hanke valmistuu vuonna 2022.

Parikkalassa toteutettavien rakennustöiden budjetti on 4,9 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 3,9 miljoonaa.

Raja-Jooseppiin rakennetaan uusi rajatarkastusasema

Inarissa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikan hankkeessa rakennetaan rajanylityspaikalle uusi liikennealue ja uusi asemarakennus, jonne Tulli- ja rajatarkastusasema siirtyvät.Hanke on osa Kolarctic CBC yhteistyöohjelmaa. Työt valmistuvat vuonna 2022.

Parannustoimiin on budjetoitu 11,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 10,3 miljoonaa.

Vaalimaan rajanylityskapasiteetti kasvaa kaistajärjestelyjen parannusten myötä

Vaalimaan rajanylityspaikalla muutetaan vanhan rekkaparkin alue nykytarpeita vastaavaksi. Läpivalaisulaitteisto uusitaan ja henkilöliikennekeskuksessa parannetaan henkilökunnan työskentelyedellytyksiä uusimalla asiakaspalvelupisteet.

Kehittämishankkeen budjetti on 5,6 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 4,5 miljoonaa.

Vainikkalaan rakennetaan uusi rajatarkastusasema rautatieliikenteelle

Lappeenrannan Vainikkalassa sijaitsevan kansainvälisen rajanylityspaikan toimintaa ja valvontajärjestelmiä parannetaan rakentamalla Rajavartiolaitokselle uusi tarkastusasema ja uusimalla junien läpivalaisulaitos. Rajanylityspaikkaa käytetään vain rautatieliikenteessä.

Hankkeen budjetti on noin 6,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 5,1 miljoonaa. Väylä ei osallistu kustannuksiin, mutta on hallinnollinen vetäjä hankkeessa.

Vartiuksessa parannetaan ratarakenteita

Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. 

Myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan, sekä päivitetään läpivalaisulaitteistoa.

Kustannusvaraus toimenpiteille on 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 6,4 miljoonaa euroa.

Kehityshankkeet ovat osa Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa

Euroopan unionilla on yhteensä 15 ulkorajayhteistyöohjelmaa, joista seitsemän toteutetaan EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan kolmea Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) ohjelmaa:

• Kolarctic (Suomi, Venäjä, Ruotsi, Norja)

• Karelia (Suomi ja Venäjä)

• Kaakkois-Suomi–Venäjä (Suomi ja Venäjä)

ENI CBC -yhteistyön päätavoitteina on tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä raja-alueilla, vastata yhteisiin haasteisiin esimerkiksi ympäristöasioissa ja terveyteen sekä rikollisuuden torjuntaan liittyvissä asioissa. Myös ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen sekä ihmisten välisten suorien yhteyksien ja yhteistoimintamallien parantaminen (people-to-people -yhteistyö) kuuluvat instrumentin tavoitteisiin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jyri Mustonen, Väylä, p. 029 534 3068, [email protected]

Hankkeet verkossa

vayla.fi/rajanylityspaikat

Cross-Border Cooperation -ohjelmat

Karelia CBC  

Kolarctic CBC

South-East Finland-Russia CBC

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.