Hyppää sisältöön

Infotilaisuus: Raiteen ja vaihteen koneellisen tukemistyön suunnittelu ja toteutus 31/2022

Aika: 08.06.2022-08.06.2022, 13:00-13:50
Paikka: Teams

Tukemisohje on päivittynyt ja on nyt allekirjoitusvaiheessa. Allekirjoituskierroksen jälkeen ohjepäivitys 31/2022 löytyy rautatieohjeiden luettelosta.

Päivitysversion infotilaisuus järjestettiin keskiviikkona 8.6 klo 13.00 – 13.50.

Alta löydät vastauksen tilaisuudessa esitettyyn kysymykseen sekä tilaisuuden esitysmateriaalin. Voit myös antaa palautetta ja kehitysehdotuksia ohjeesta tämän linkin kautta.

Vastaus tilaisuudessa esitettyyn kysymykseen

Miten varmistetaan, että tuentatöiden suorittamisen jälkeen ajolanka on koneellisen tukemistyön jälkeen RATO 5 -taulukon 5.6.4 mukaisesti asennus- tai huoltotoleranssissa?

Ohjeen kohta 4.1.1 edellyttää, että koneellisen tukemistyön työsuunnitelma laaditaan yhteistyössä mm. rakentamisen ja kunnossapidon sähkörata-asiantuntijoiden kanssa.

Näin tukemistyöstä muodostuu selkeä kokonaisuus, ja kaikki asiat tulevat huomioiduksi eli myös ajolangan suhteen mittaus- ja säätösuunnitelman tarve (ohjeen kohta 4.1.6).

Työsuunnitelmaa laadittaessa on käytössä nuotitusmittauksen tiedot sekä nuotit. Nuotitusmittauksissa ja nuotituksessa tulee erityisesti huomioida ylikulkusillat ja tunnelit.

Ylikulkusiltojen sekä tunneleiden kohdalla on tarkastettava ajolangan korkeus ja varmistettava, että se täyttää RATO5 -määräykset.

On tilanteita, joissa sivuttaissiirto- tai nostoarvot muuttuvat suunnitellusta, näiden muutosten vaikutus ja tarpeelliset toimenpiteet ajolangan suhteelliseen sijaintiin sähköistetyllä radalla tulee varmistaa ohjeen kohtien 4.3, 4.3.1 sekä 4.3.2 mukaisesti.

OTTEET OHJEESTA 31/2022: 

4.1  Tukemistyön esityöt 
4.1.1 Työsuunnitelman laatiminen 
Tukemistyötä varten laaditaan työsuunnitelma, joka sisältää keskeiset tiedot mm. tukemisalueesta, työn toteuttamisesta ja reunaehdoista. Työsuunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla ennen tukemistyötä. Työsuunnitelman laatiminen on tehtävä yhteistyössä radan rakentamisen ja kunnostamisen asiantuntijoiden kanssa, mm. mittauksen ja rata-, hitsaus-, kone-, sähkörata- sekä turvalaiteasiantuntijoiden kanssa. Näin tukemistyöstä muodostuu selkeä kokonaisuus ja kaikki asiat tulevat huomioiduiksi. Koska raidegeometrian muutokset vaikuttavat mm. kiskon jännitystiloihin, aukean tilan ulottumaan ja ajolangan suhteelliseen sijaintiin, on työsuunnitelmassa tarvittaessa esitettävä toimenpiteet näiden osalta. Työsuunnitelma mahdollistaa osaltaan työn laadunarvioinnin jälkeenpäin. Työsuunnitelmaan kuitataan jokaisen oheistyön suorittaminen. Työsuunnitelmaan voidaan yhdistää useampia tukemiskohteita, kun ne tehdään samoilla koneresursseilla.

4.1.6 Sähköradan huomioiminen 
Nuotitusmittauksesta saatavista sivuttaissiirto- ja nostoarvoista riippuen ajolangan asema täytyy mitata ja varmistaa, että kääntöorsissa on riittävät säätövarat raiteen siirtämistä varten. Tarvittaessa ajolangan asemaa on säädettävä tai kääntöorret on uusittava.

4.3  Tukemistyön jälkityöt 
Tukemistyön suunnitteluvaiheessa on varattava riittävät resurssit ja aikataulu myös tukemisen jälkitöille, joiden avulla rata saatetaan liikennöitävään kuntoon.  

4.3.1 Radan päällysrakenteen viimeistely 
Heti tukemisen jälkeen suoritettavat viimeistelyt: 

Jos nostot ja sivuttaissiirrot ovat olleet suuria, on lisäksi selvitettävä muutoksen vaikutus ja tarpeelliset toimenpiteet ajolangan suhteelliseen sijaintiin sähköistetyllä radalla.  

4.3.2 Sähköradan tarkastaminen 
Ajolanka on mitattava ja säädettävä muuttuneen raiteen aseman mukaiseksi ajolangan toleranssien ylittyessä (RATO 5). Tarve on selvitettävä nuotituksen yhteydessä, ja muutokset on suunniteltava tehtäväksi heti tukemistyön jälkeen tai asetettava tarvittava nopeusrajoitus.

Esitysmateriaali

Julkaistu 06.06.2022