Hyppää sisältöön

Ilmoitus : Vikby-Martoinen maantien rakentaminen, Mustasaari, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.   
  
Kuulutus julkaistaan 23.11.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoit-
teessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset .   
  
Kuulutus on nähtävillä 23.11.-23.12.2021 välisen ajan.   
  
Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Hanna Kauppila 
0295 027 723.  

Julkaistu 23.11.2021