Hoppa till innehåll

Meddelande : Byggande av landsväg Vikby-Martois, Korsholm, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i datanätet. Kungörelsen gäller inledande av vägplaneringen och terrängarbetet som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera dagstidningar som allmänt utkommer i området.   
  
Kungörelsen publiceras 23.11.2021 på NTM-centralens webbplats i 
datanätet http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.   
  
Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 23.11.-23.12.2021. 
  
Mer information ges av Hanna Kauppila på NTM-centralen i Södra 
Österbotten, tfn 0295 027 723.  

Publicerad 23.11.2021