Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 8 parantaminen välillä Ytterjeppo-Sorvist, Uusikaarlepyy, tiesuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Pietarsaaren Sanomat ja Österbottens Tidning. 

Kuulutus julkaistaan 5.5.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 5.5.-4.6.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Teppo Leppäaho,
puhelin 0295 027 730, s-posti [email protected] sekä Hanna
Kauppila 0295 027 723, s-posti [email protected]

Julkaistu 05.05.2021