Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Ytterjeppo–Sorvist, Nykarleby, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
publicerar en kungörelse i enlighet med lagen om trafiksystem och
landsvägar (503/2005) samt 62 a § i förvaltningslagen på sin webbplats i
datanätet. Kungörelsen gäller inledande av vägplaneringen och
terrängarbetet som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om
ärendet på det sätt som stadgas om offentlig kungörelse i
förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i dagstidningarna
Pietarsaaren Sanomat och Österbottens Tidning. 

Kungörelsen publiceras 5.5.2021 på NTM-centralens webbplats i datanätet 

http://www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset > välj område Södra Österbotten. 

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 5.5.-4.6.2021.
Mer information ges på NTM-centralen i Södra Österbotten av Teppo
Leppäaho, tfn 0295 027 730, e-post [email protected] och
Hanna Kauppila, tfn 0295 027 723, e-post [email protected]

Publicerad 05.05.2021