Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Valtatien 25 Vesitornin liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Lohja, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden 
aloittamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 7.9.2021, Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa 
osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 7.9.2021 – 7.10.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa: 
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Mari Ahonen, puh. 0295 021 265, [email protected]

Julkaistu 07.09.2021