Hoppa till innehåll

Meddelande: Förbättring av Vattentornets anslutning vid riksväg 25 till planskild anslutning, Lojo, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar på 
sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna trafiksystem och 
landsvägar (503/2005) samt förvaltningslagen 62 a §, som berör 
inledandet av planeringen samt fältundersökningar angående vägplanen i 
rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig 
kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att 
publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen publiceras på NTM-centralen i Nylands informationsnät på 
webbplatsen 7.9.2021 https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset.

Kungörelsen är framlagd till påseende under tiden 7.9.2021 – 7.10.2021.

Tilläggsuppgifter kan fås av: 
NTM-centralen i Nyland, projektchef Mari Ahonen, tfn 0295 021 265, [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

Publicerad 07.09.2021