Hyppää sisältöön

Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta: Meluesteet Espoonkartanon kohdalla Kehä III (kt 50) ja Lapinkyläntie (mt 1130), Espoo, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan
ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla
kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 17.8.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen tietoverkossa
osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 17.8.2021. – 23.9.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa:
Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Kirsi Pätsi, 0295 021 331,
[email protected]

Julkaistu 17.08.2021